„Bransoletki Życia” przekazano 10 dębickim seniorom

reklama
„Bransoletki Życia” przekazano 10 dębickim  seniorom

31 lipca w Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej 15, dziesięciu dębickich seniorów mieszkających samotnie, otrzymało „bransoletki życia“ wraz z telefonami komórkowymi.

„Bransoletki Życia” przekazano 10 dębickim  seniorom „Bransoletki Życia” przekazano 10 dębickim  seniorom 20524510_10214159159232909_377295649_o (copy)

Bransoletki te są częścią systemu teleopieki, wdrażanego obecnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. System ten ma na celu zapewnić jeszcze lepszą opiekę osobom starszym, które mieszkają samotnie na terenie miasta Dębicy.

Zanim nastąpiło przekazanie „bransoletek życia” i telefonów komórkowych osoby do których one trafiły odbyły krótkie szkolenie przeprowadzone przez firmę wdrażającą teleopiekę. Stosowne szkolenie przeszli także pracownicy MOPS zajmujący się seniorami.

„Opaska SOS jest jednym z elementów systemu opieki nad seniorami. Zwiększy ona bezpieczeństwo dębickich seniorów oraz zapewni im większą samodzielność” – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk, który był obecny podczas wręczania seniorom „Bransoletek Życia” .

Bransoletka wyposażona jest w przycisk alarmowy, który pozwala seniorom połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Czujnik umieszczony w bransoletce wykrywa utratę przytomności lub upadek i automatycznie alarmuje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Bransoletki zostały zakupione w ramach realizacji projektu ”Seniorom na ratunek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

„Od czerwca w ramach projektu ”Seniorom na ratunek” współfinansowanego przez Unię Europejską w Dębicy świadczone są usługi dla seniorów. Z usług opiekuńczych w ramach tego programu korzysta w naszym mieście obecnie blisko 40 osób. 12 osób korzysta z usług opiekuńczych, 6 kolejnych z specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast aż 20 seniorów korzysta z sąsiedzkich usług opiekuńczych” – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Wdrożenie teleopieki i przekazanie seniorom „Bransoletek Życia” to kolejne już działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miasta Dębicy na rzecz seniorów. W poprzednich latach seniorów wyposażono w Koperty Życia jak również umożliwiono im korzystanie z licznych ulg, które przysługują im w ramach Dębickiej Karty Seniora.

źródło: UM Dębica