Ksiądz Prałat Józef Dobosz Honorowym Obywatelem Miasta Dębicy

reklama
Ksiądz Prałat Józef Dobosz Honorowym Obywatelem Miasta Dębicy

30 lipca w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy odbyła się msza święta dziękczynna za 33 lata posługi duszpasterskiej Księdza Prałata Józefa Dobosza.

Ksiądz Prałat Józef Dobosz Honorowym Obywatelem Miasta Dębicy Ksiądz Prałat Józef Dobosz Honorowym Obywatelem Miasta Dębicy Ksiądz Prałat Józef Dobosz Honorowym Obywatelem Miasta Dębicy Ksiądz Prałat Józef Dobosz Honorowym Obywatelem Miasta Dębicy Ksiądz Prałat Józef Dobosz Honorowym Obywatelem Miasta Dębicy 20449314_2020760804823314_8533858069019077484_o (copy) Ksiądz Prałat Józef Dobosz Honorowym Obywatelem Miasta Dębicy

W uroczystej mszy udział wzięli między innymi przedstawiciele władz miasta, gminy, powiatu, proboszczowie okolicznych parafii, parlamentarzyści wolontariusze Dębickiego Hospicjum oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Ksiądz Prałat podczas uroczystości odebrał wiele podziękowań, wyróżnień i odznaczeń. Rada Miejska przyznała odchodzącemu na emeryturę Księdzu Prałatowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Dębica za całokształt pracy i ogromny wkład w życie społeczne i duchowe miasta.

,,W imieniu wszystkich samorządowców, mieszkańców miasta, parafian pragnę podziękować Księdzu Prałatowi za lata wspaniałej, inspirującej pracy, podejmowane na przestrzeni lat inicjatywy, aktywną postawę i ciągłe zaangażowanie w życie parafii i całej społeczności naszego miasta. Wszystkie dokonania Księdza Prałata stanowią ogromne świadectwo nauki Jana Pawła II, która głosiła, aby dzielić się miłością z bliźnimi i poświęcać im swoje życie. Żadne słowa choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za dar takiego kapłaństwa” dziękował Księdzu Prałatowi Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk.

W trakcie uroczystości wspomniano o licznych osiągnięciach i funkcjach, jakie na przestrzeni lat pełnił Ksiądz Prałat Józef Dobosz – to opiekun parafialnych zespołów CARITAS, twórca Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Kapelan ,,SOLIDARNOŚCI”, Prezes Stowarzyszenia Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II, twórca wolontariatu przy parafii oraz Hospicjum domowego, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, inicjator Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej ,,Polonia Semper Fidelis”, pomysłodawca i twórca organizowanych od blisko 30 lat festiwali parafialnych, założyciel galerii działającej w podziemiach kościoła oraz kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Ksiądz Prałat Józef Dobosz mianowany został pierwszym proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy z poleceniem budowy kościoła i plebanii. Przez wiele lat swoją ciężką pracą tworzył jej świetność, wyposażał ją, udoskonalał, aby służyła mieszkańcom Dębicy. Nowym proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy został ks. Antoni Bielak.

źródło: UM Dębica