Projekt „Postaw na swoja firmę”

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na Recz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje projekt„Postaw na swoją firmę”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

osoby w wieku 18-29 latosoby posiadające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracyosoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –  szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalnościwsparcie eksperckie przy sporządzaniu biznesplanubezzwrotne wsparcie finansowe – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 złfinansowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2800,00 zł/miesiąc

 

Rekrutacja do projektu: w terminie od 30.03.2022r. do 19.04.2022r.

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Tel. 661 113 018
e-mail: elzbieta@procarpathia.pl

http://www.procarpathia.pl

 

plakat.pdf

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5097