OFERTA Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” w Dębicy – TRYB UPROSZCZONY

OFERTA Stowarzyszenia `Z Potrzeby Serca` w Dębicy – TRYB UPROSZCZONY

OFERTA Stowarzyszenia "Z Potrzeby Serca" w Dębicy – TRYB UPROSZCZONY

23 marca 2022

Organizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia "Z Potrzeby Serca" w Dębicy w dniu 21 marca 2022 r. złożyło ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatdebicki.pl.

ZOBACZ OFERTĘ

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/oferta-stowarzyszenia-z-potrzeby-serca-w-debicy-tryb-uproszczony,art-2468