Postaw na swoją firmę

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na Recz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje projekt „Postaw na swoją firmę” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

osoby w wieku 18-29 lat
osoby posiadające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy
osoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –  szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności
wsparcie eksperckie przy sporządzaniu biznesplanu
bezzwrotne wsparcie finansowe – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
finansowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2800,00 zł/miesiąc

 

Rekrutacja do projektu: w terminie od 30.03.2022r. do 19.04.2022r.

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom zainteresowanym.

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Tel. 661 113 018
e-mail: elzbieta@procarpathia.pl

http://www.procarpathia.pl

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/03/22/postaw-na-swoja-firme/