Projekt koncepcyjny budowy targowiska z parkingiem

targowisko Pilzno

Gmina dąży do powstania targowiska miejskiego w Pilźnie z prawdziwego zdarzenia. Powstał projekt koncepcyjny, który zakłada budowę targowiska z zadaszeniem, które miałoby pełnić również rolę parkingu nadziemnego. Tym samym zostałby częściowo rozwiązany problem związany z deficytem miejsc parkingowych.

Zaproponowana forma architektoniczna nawiązuje do wieży kościoła, w nowoczesny sposób podkreślając charakter zabudowy zabytkowego zespołu starego miasta.

Niestety projekt nie może na razie wejść w życie ze względu na brak zgody ze strony konserwatora zabytków. 

Projekt/wizualizacje: Grażyna Kędzierska/Pracownia Projektowa Arcada

Zdjęcia

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/1121