Targowiska Miejskie w Dębicy

Wtorek, 07 Lipiec 2020

Targowisko Miejskie w Dębicy przy ul. Kraszewskiego prowadzi działalność w pełnym zakresie, przy jednoczesnym stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Targowisko po każdym dniu handlowym jest każdorazowo sprzątane i dezynfekowane. Na terenie targowiska umieszczone są informujące o ograniczeniach. Przy wejściu głównym znajduje się płyn dezynfekcyjny do rąk.

Zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu:

Należy:

Targowiska są czynne:

„Mój Rynek”  od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00.

„Bazar”, „ Skarpa”, „ Parking MOP” tylko w środy za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00.

Podstawy prawne funkcjonowania i organizacji placów targowych

Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na  Targowisku Miejskim  przy ul. Kraszewskiego + klauzula RODO – pobierz

Opłata rezerwacyjna 

Wysokość opłat rezerwacyjnych  obowiązujących na terenie Targowisk Miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica:

Plac targowy „ Mój Rynek”          – strefa I – 46 zł/ miesiąc

                                                             – strefa II – 30 zł/ miesiąc

Plac „ Bazar”, Parking MOP”       – 30 zł/ miesiąc

„Skarpa”                                           -  46 zł/ miesiąc

Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich:

Zgłoszenia rezerwacji stanowiska handlowego dokonuje się w terminie do 30 października  bieżącego roku, składając wniosek o rezerwację miejsca handlowego na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy
Rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku udziela się na okres 12 miesięcy.
 

Opłata targowa

Wysokość opłat targowych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Dębica:

rodzaj i sposób sprzedaży                                      jednostka miary                    kwota (zł)

– od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra                                           od sprzedającego                                 1,00

– od sprzedaży z samochodu osobowego                                   za jeden pojazd                                  15,00

– od sprzedaży z samochodu dostawczego do 1t.                    za jeden pojazd                                  20,00

– od sprzedaży z samochodu dostawczego od 1t.do 3,5 t.      za jeden pojazd                                  25,00

– od sprzedaży z samochodu dostawczego powyżej 3,5 t.     za jeden pojazd                                  30,00

– od zajmowanej powierzchni                                                                    1 m 2                                            2,50

 

Od osób dokonujących sprzedaży w innych miejscach niż wyznaczone do tego targowiska pobiera się opłaty targowe w wysokości :

rodzaj i sposób sprzedaży                                      jednostka miary                    kwota (zł)

– od sprzedaży z ręki, kosz, wiadra                     od sprzedającego                              2,00

– od sprzedaży związanej ze świętami:              od sprzedającego                              6 zł/1 m2

Wszystkich Świętych, Bożym Narodzeniem

 Świętami Wielkanocnymi              

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/07/targowiska-miejskie-w-debicy