Pożyczki na start

30 rarrRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego przedłuża realizację projektu „Pożyczki na start” współfinansowanego ze środków Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Rekrutacja do projektu potrwa do 30.09.2016 r.

Pożyczka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Z pożyczki może skorzystać osoba:

• która ukończyła 18 rok życia,
• zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego,
• zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
• nieposiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

 
ZOBACZ SZCZEGÓŁY PROJEKTU

źródło: Powiat Dębica