II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego

II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego DZIEDZICTWO – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ odbędzie się 19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kongres funkcjonuje na zasadach dobrowolnego w nim uczestnictwa organizacji pozarządowych z terenu Podkarpacia. Organizacją założeń Kongresu i ich realizacją steruje Komitet Organizacyjny.  Jest on również łącznikiem pomiędzy tymi organizacjami. W skład Komitetu wchodzą osoby doświadczone w kwestiach badań historycznych, rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego, kreowania pamięci historycznej, muzealnictwa, dydaktyki, organizacji przedsięwzięć, edukacji młodzieży, redakcji wydawnictw, przepisów prawa, czy współpracy z samorządem.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY KONGRESU

POBIERZ KARTĘ UCZESTNICTWA

źródło: Powiat Dębica