Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

06 października 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Od 4 do 5 października 2023 r. w Jasionce koło Rzeszowa trwał Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Przez dwa dni w kongresie wzięło udział blisko 7 tysięcy osób, w tym ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży także ze szkół podstawowych z Dębicy. Kongres przebiegał pod hasłem „Historia mówi przez pokolenia”. Organizatorzy starali się opowiedzieć o dziejach Polski i Polaków w XX wieku w sposób przystępny, ciekawy i nowoczesny.

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej

Podczas pierwszego dnia Podkarpackiego Kongresu Pamięci Narodowej zaprezentowany został raport zawierający wyniki zleconych przez IPN badań na temat wiedzy historycznej Polaków i ich postaw wobec przeszłości. Wokół raportu odbyła się dyskusja panelowa „Świadomość historyczna mieszkańców województwa podkarpackiego. Rola organizacji społecznych” z udziałem m.in. wiceburmistrza Dębicy Macieja Małozięcia.

Dr hab. Krzysztof Malicki, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaprezentował raport zawierający wyniki zleconych przez IPN badań na temat wiedzy historycznej Polaków i ich postaw wobec przeszłości – tym razem w odniesieniu do województwa podkarpackiego. Bezpośrednio po prezentacji raportu odbyła się debata panelowa „Świadomość historyczna mieszkańców województwa podkarpackiego. Rola organizacji społecznych”.

Prowadzący debatę prof. dr hab. Jan Draus z Uniwersytetu Rzeszowskiego, na bazie zaprezentowanego przez prof. Malickiego raportu, dyskutował z Maciejem Małozięciem, Tomaszem Rogiem (Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej), dr. hab. Tadeuszem Zychem (Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne) o stanie świadomości historycznej mieszkańców województwa podkarpackiego.

Paneliści dzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie kształtowania świadomości historycznej, w tym historii regionalnej. Omówiono także rodzaje i formy społecznej aktywności na Podkarpaciu, które wyrosły na fundamencie pamięci historycznej i mają wpływ na świadomość historyczną. Zastanawiano się również nad tym, czy uzasadniona jest teza o specyfice Podkarpacia oraz jakie projekty i działania należałoby podjąć na Podkarpaciu, aby dowartościować świadomość historyczną. 

Fot.: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Źródło: https://debica.pl/podkarpacki-kongres-pamieci-narodowej/