XXVI Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje

26omkr

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy organizuje eliminacje regionalne XXVI Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, przesłuchania odbędą się w Domu Kultury „Śnieżka” 28 kwietnia br.

Prosimy o wytypowanie max. 3 uczniów (placówki kulturalne – 4 uczestników) z każdej grupy wiekowej zainteresowanych sztuką recytacji oraz przesłanie czytelnie wypełnionych kart uczestnika w terminie do 20 kwietnia br. na adres:
Dom Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica,
tel./fax 14 670 31 67, e-mail: konkursy@mokdebica.pl

Regulamin i karta uczestnika konkursu są dostępne na stronie: http://mokdebica.pl/.

źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

 

źródło: UM Dębica