Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej  i Europejskiego Zielonego Ładu w Warszawie

Zastępca Wójta Gminy Żyraków Grzegorz Reguła w dniu 29 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej  i Europejskiego Zielonego Ładu w Warszawie. Spotkanie oscylowało na temat jak samorządy terytorialne mogą partycypować w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski na przykładzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki.

Zespół Parlamentarny został zorganizowany we współpracy z Porozumieniem Terytorialnym „Dorzecze Wisłoki” zrzeszającym 35 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego i małopolskiego.

 

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/05/04/posiedzenie-parlamentarnego-zespolu-ds-gospodarki-zeroemisyjnej-i-europejskiego-zielonego-ladu-w-warszawie/