Wydali ponad 12 ton żywności

Wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” działającego przy Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica wydali ponad 12 ton żywności. Obecnie do Podprogramu 2021 zakwalifikowanych zostało 1062 osoby  (331 rodzin) w tym 87 osób (29 rodzin) z Ukrainy aktualnie przebywających na terenie naszej gminy.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki to minimum  kilka artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Wsparcie w tej postaci  kierowane jest do osób spełniające kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria  określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie).

W tegorocznej edycji, każda z osób odbierająca paczki żywnościowe znalazła w nich produkty następującego rodzaju: groszek z marchewką, koncentrat, powidło, makaron jajeczny, szynkę drobiową i szynkę wieprzową, filet z makreli.

Wyjątkowo, dla osób samotnych, starszych i schorowanych, którzy we własnym zakresie bądź przy pomocy członków rodziny nie mogli odebrać artykułów żywnościowych CUS Gminy Dębica zagwarantowało transport żywności.

Wszystkim, którzy ofiarowali swoją pomoc w dystrybucję żywności, jeszcze raz DZIĘKUJEMY !!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wydali-ponad-12-ton-zywnosci-2674.html