Budujmy społeczeństwo włączające – konferencja już 4 marca

Pokazanie pozytywnego przesłania dotyczącego osób niepełnosprawnych oraz doskonalenie warsztatu nauczyciela. To tylko część celów zbliżającej się konferencji pt. „Budujmy społeczeństwo włączające”.  Gościem spotkania będzie Senator RP Marek Plura, który odwiedzi również dzieci i młodzież z „Ukrytego Daru”.

Na konferencję pt. „Budujmy społeczeństwo włączające” zapraszają: Senator RP Marek Plura, Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie oraz Fundacja Niedaleko. Spotkanie odbędzie się 4 marca. Godzina – 14.30. Miejsce – Sala konferencyjna Hotel Gold. Zaproszenie skierowane jest do: Przedstawicieli samorządów z miasta i powiatu, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorów i nauczycieli szkół z Dębicy i przyległych gmin, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz rodziców.

 

Zapraszamy na konferencję

Budujmy społeczeństwo włączające

Program konferencji

PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSGRANICZNEJ POLSKO-UKRAIŃSKIEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WOBEC WYZWAŃ OBECNEJ SYTUACJI GEOPOLITYCZNEJ

Senator RP Marek Plura (Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Wiceprzewodniczący Senackiego Zespołu ds. Międzynarodowej Wymiany Doświadczeń Samorządowych)

STWARZAMY SZANSE ROZWOJU

Krystyna Wróblewska (Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie)

UKRYTY DAR – Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ

Jolanta Koźmińska (Prezes Stowarzyszenia dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”)

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE -ANALIZA SOCJOLOGICZNA

dr Hubert Sommer (Uniwersytet Rzeszowski)

WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA UCZELNIACH UKRAINY

Prof. dr hab. Evgen Sienkiewicz (Uniwersytet Państwowy w Czekasach – Ukraina)

LEPSZY START

Anatol Lashecki (Prezes Fundacji TVIJ SHANS, Równe – Ukraina)

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W DOSKONALENIU NAUCZYCIELI

Prof. dr hab. Edmund Juśko (Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych)

ABC EMPATII

Artur Czepczyński (Prezes Czepczyński Family Foundation)

WIELOWYMIAROWOŚĆ INKLUZJI

Cezary Bedka (Prezes Fundacji NIEDALEKO)

Organizatorzy:

Senator RP Marek Plura

Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Fundacja Niedaleko

Miejsce i czas konferencji:

Zapraszamy w dniu 4 marca na godzinę 14.30 (planowane zakończenie 18.00)

Podczas konferencji serwis kawowy i możliwość rozmowy z prelegentami.

Miejsce: Sala konferencyjna Hotel Gold, ul. Sportowa  22, Dębica

Dla uczestników zaświadczenia o udziale w konferencji wystawia Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Konferencja skierowana jest do:

  • Przedstawicieli samorządów z miasta i powiatu Dębica
  • Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
  • Dyrektorów i nauczycieli szkół z Dębicy i przyległych gmin
  • Pedagogów, psychologów, terapeutów
  • Rodziców

Cele:

  • Pokazanie pozytywnego przesłania dot. Osób niepełnosprawnych
  • Promocja Stowarzyszenia dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”
  • Prezentacja pakietu dla dzieci przez Stowarzyszenie z Wielkopolski
  • Doskonalenie warsztatu nauczyciela (szczególnie edukacja włączająca)