Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych

reklama

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Beneficjent Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji wykonawczej w ramach Projektu. Po wyborze wykonawcy będą u Mieszkańców, którzy podpisali stosową umowę z Gminą, wykonywane przeglądy projektowe, co planuje się w II połowie listopada b.r. Wykonawcy będą posiadać stosowne upoważnienia. O terminach przeglądów Mieszkańcy będą informowani telefonicznie. Tylko kotły wymieniane zgodnie z zasadami Projektu będą mogły być dofinansowane.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/poprawa-jakosci-powietrza-poprzez-wymiane-zrodel-ciepla-w-domach-prywatnych-1201.html