Informacja dotycząca postępowania przetargowego na dostawę Instalacji wytwarzających energię cieplną w ramach Projektu

 Informacja dotycząca postępowania przetargowego na dostawę Instalacji wytwarzających energię cieplną w ramach Projektu pn. ”Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki –Projekt 3.3.1”

Jednostka Realizująca Projekty Związku Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że w dniu 10.07.2020 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawców dostaw i montaży instalacji kotłów gazowych, węzłów cieplnych oraz kotłów na biomasę
w prywatnych budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” – „Dostawa instalacji wytwarzających energię cieplną”.

Dla części I – kotły gazowe i węzły cieplne: wpłynęła 1 oferta przekraczająca znacząco budżet. W związku z tym w dniu 15.07.2020 r. decyzją Zarządu unieważniono postępowanie w tej części. Zapisy SIWZ zostaną zmodyfikowane, a przetarg będzie powtórzony
w najbliższym czasie. Szacowany termin wyboru wykonawcy dla części I, z przyczyn niezależnych ulega przesunięciu na przełom września i października br.

Dla Części II – kotły na biomasę: wpłynęły 2 oferty mieszczące się w budżecie Projektu – trwają prace komisji przetargowej. Planowane rozstrzygnięcie przetargu w miesiącu sierpniu br..

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-postepowania-przetargowego-na-dostawe-instalacji-wytwarzajacych-energie-cieplna-w-ramach-projektu-1695.html