Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju

Dnia 3 marca 2023 r. zostały podpisane umowy na cztery części zadania pn. Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju. Na jego realizację Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

Wartość całości zadania wynosi 1 387 942,73 zł, w  tym dofinansowanie w wysokości 1 250 000 zł.

 

Inwestycję podzielono na cztery części:

Część I – Adaptacja poddasza

Inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe stanowiące uzupełnienie oferty spółki o salę konferencyjno – szkoleniową oraz pomieszczenia biurowe.

Wykonawca: Firma Usługowo Budowlana i Handlowa „TAR-BUD”

Wartość: 377 307,56 zł

 

Część II – Uzupełnienie zieleni na terenie uzdrowiska

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu zielenią w Latoszynie Zdroju.

W ramach inwestycji powstanie rabata z krzewami ozdobnymi (985 sztuk roślin)

Wykonawca: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa AURA BIS Hubert Liszcz (Brzeźnica)

Wartość zadania: 89 520,00 zł

 

Część III – Instalacja gruntowej pompy ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Inwestycja polega na instalacji gruntowej pompy ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej, które pozwolą na obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń budynków, w tym basenu.

Wykonawca: HYDRO-MET Sp. z o.o. (Futoma)

Wartość zadania: 626 549,85 zł

 

Część IV – Instalacja systemu nawodnienia

Inwestycja polega na zainstalowaniu systemu nawodnienia ogrodów oraz terenów zielonych wraz z 3 szt. lampami LED

Wykonawca MOGE Michał Leś (Mielec)

Wartość zadania: 294 565,32 zł

 

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: koniec czerwca 2023 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/poprawa-funkcjonalnosci-zakladu-przyrodoleczniczego-w-latoszynie-zdroju-3136.html