Poprawa atrakcyjności turystyki zdrowotnej otoczenia Zakładu Przyrodo-Leczniczego w Latoszynie

reklama

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 maja 2019 r. Gmina Dębica uzyskała pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności turystyki zdrowotnej otoczenia Zakładu Przyrodo-Leczniczego w Latoszynie”.

Zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności turystyki zdrowotnej otoczenia Zakładu Przyrodo-Leczniczego
w Latoszynie” jest zgodne z „Sołecką Strategią Rozwoju wsi Latoszyn”.
Jest to zadanie przewidziane do realizacji w ramach programu krótkoterminowego sołeckiej strategii rozwoju. Wpisuje się w realizację jednego z punktów programu „Standard  Życia” cel 1. Poprawa estetyki i funkcjonalności wizerunku zagospodarowania przestrzennego miejscowości. W Strategii w programie krótkoterminowym wskazano zadanie jako przyczyniające się do rozwoju infrastruktury społecznej
i prozdrowotnej.

W ramach planowanego zadania przeprowadzone będą prace związane z zagospodarowaniem skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Przyrodo-Leczniczego Latoszyn Zdrój w celu zwiększania turystyki zdrowotnej w miejscowości Latoszyn. Podjęcie takich działań wpłynie również na poprawę warunków wypoczynku i rekreacji we wsi. Zakres prac obejmuje następujące elementy:

– powierzchniowe oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, przygotowanie terenu rabat,

– sadzenie drzew liściastych Brzoza Youngi,

– podporę do drzewa, palikowanie i taśmowanie,

– ułożenie przejścia pomiędzy  rabatami,

– usługę geodezyjną.

Łączny koszt zadania to 19 998,90 zł, z czego 9 799,00 zł to pomoc finansowa z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Okres realizacji projektu: 15.07.2019 – 31.10.2019.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/poprawa-atrakcyjnosci-turystyki-zdrowotnej-otoczenia-zakladu-przyrodo-leczniczego-w-latoszynie-1186.html