Ponad tysiąc podkarpackich Terytorialsów na szkoleniu

Miniony weekend był bardzo intensywny. Żołnierze z 3. Podkarpackiej Brygady OT w ostatnim tygodniu prowadzili szkolenie podstawowe, wyrównawcze, jak również ćwiczyli na strzelnicach garnizonowych w ramach zajęć rotacyjnych. Rekruterzy 3. PBOT przeżywają oblężenie poprzez liczbę chętnych, którzy chcą zasilić pododdziały brygady. Nie zmniejsza się zaangażowanie Terytorialsów w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy na przejściach granicznych i w punktach recepcyjnych.

Ponad tysiąc podkarpackich Terytorialsów w miniony weekend wzięło udział w planowych szkoleniach, które organizowane są w modułach zajęć specjalistycznych i zgrywających. Ochotnicy w ramach ćwiczeń rotacyjnych odbyli strzelania bojowe, doskonalili podstawowe zagadnienia z taktyki, terenoznawstwa oraz pierwszej pomocy. – Forma szkolenia w stałym rejonie odpowiedzialności batalionów w istotny sposób je urealnia i bardzo pozytywnie wpływa na społeczne uznanie. Umożliwia również przeprowadzenie zajęć w naturalnych warunkach, w których doskonalimy przedsięwzięcia taktyczne, jak również  podnosimy poziom procesu dowodzenia. Żołnierze z dużym entuzjazmem podejmują wyzwania szkoleniowe w ich rodzinnych miejscowościach – podkreślił płk Michał Małyska dowódca 3. PBOT.

Żołnierze nieprzerwanie udzielają także wsparcia podmiotom administracji publicznej w przyjęciu do naszego kraju uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy. Wszystko po to, by cały proces przybycia do Polski był ułatwiony, jak również by nasi sąsiedzi, którzy uciekają z obszaru objętego konfliktem poczuli się bezpiecznie. Terytorialsi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji, Strażakami z PSP i OSP, harcerzami oraz wolontariuszami zapewniają wsparcie podmiotom dbającym o bezpieczeństwo wszystkich uchodźców, którzy przekroczyli granicę naszego kraju. Trwa również rekrutacja dla chętnych, którzy zgłaszają chęć służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie OT. Ochotnicy, którzy podjęli decyzję wstąpienia w szeregi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej już dzisiaj mogą zgłaszać się do rekruterów lub właściwych terytorialnie Wojskowych Komend Uzupełnień. Szkolenie podstawowe i wyrównawcze rozpocznie się 23 kwietnia i 7 maja. Zajęcia będą prowadzone systemem ciągłym.  W tym samym dniu 8-dniowe szkolenie wyrównawcze rozpoczną też żołnierze rezerwy.  Ćwiczenia zakończą się uroczystą przysięgą wojskową 22 maja.

Zdjęcia: Paulina Lęcznar