Żywa lekcja historii dla młodzieży. Konferencja pt. „OSTATNI ŻOŁNIERZE POLSKI PODZIEMNEJ”

To była żywa lekcja historii dla młodzieży. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięli udział w konferencji pt. „OSTATNI ŻOŁNIERZE POLSKI PODZIEMNEJ”. Program spotkania otworzył Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy. Zgromadzeni wysłuchali również Prelekcji Macieja Rędziniaka “Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963” oraz Świadectwa uczestnika rozprawy sądowej na IV Zarządzie Głównym WiN – Franciszka Batorego.

Na to historyczne spotkanie zaproszono do Domu Kultury MORS, gdzie zaprezentowano również dwie ciekawe wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Ekspozycje opowiadały o  Łukaszu Cieplińskim oraz Żołnierzach Wyklętych.