INTENSYWNY WEEKEND PODKARPACKICH TERYTORIALSÓW

reklama

W miniony weekend (4-5 lipca) żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT odbyli intensywne szkolenie rotacyjne z działań przeciwkryzysowych. Dzięki wyszkoleniu i nabyciu nowych umiejętności podkarpaccy terytorialsi będą mogli wykorzystać swoje doświadczenie przy wsparciu lokalnych społeczności zwalczając skutki klęsk żywiołowych.

Pododdziały 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska szkoliły się w miniony weekend z przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w rejonie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Nowa Dęba – Łęg. Zajęcia w systemie dzienno-nocnym charakteryzowała duża intensywność oraz zmienność sytuacji, co pozwoliło podkarpackim terytorialsom zdobyć dodatkowe umiejętności działania pod presją i w trudnych warunkach.

Żołnierze biorący udział w szkoleniu musieli zmierzyć się z zadaniami dotyczącymi zabezpieczenia, izolowania oraz rozminowywania rejonów z pozostałości po II Wojnie Światowej, a także przeprowadzić ewakuacje i dekontaminację skażonego sprzętu wojskowego. Podkarpaccy Terytorialsi w ramach ćwiczeń musieli również przeprowadzić ewakuacje i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Działania ratownicze podjął Zespół Zadaniowy „MEDYK”, w skład którego weszli etatowi ratownicy wydzieleni z sekcji lekkiej piechoty z 35. Batalionu WOT z Sanoka, który współdziałał z terytorialsami z Niska.

W ramach szkolenia rotacyjnego żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej ćwiczyli także prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych w utrudnionych warunkach, gdyż poszukiwania rozpoczęto po zmroku.

Takie zajęcia pozwalają żołnierzom z Podkarpacia doskonalić umiejętności indywidualne, specjalistyczne  oraz zespołowe. Mimo zmęczenia wynikającego z intensywności zajęć, wszystkie przewidziane zadania zostały przez terytorialsów wypełnione na najwyższym poziomie.

****

Miniony weekend szkoleniowy był bardzo intensywny. Żołnierze z pododdziałów brygady OT działali na kilku kierunkach. Jedni realizowali szkolenie rotacyjne, inne pododdziały wykonywały zadania przeciwpowodziowe. Największe zaangażowanie terytorialsów było w powiatach przemyskim, przeworskim, łańcuckim i jasielskim. W sumie bataliony z Rzeszowa, Jarosławia i Dębicy do wsparcia działań na rzecz społeczności lokalnej w podtopionych gminach wydzieliły blisko 500 żołnierzy wraz ze sprzętem. Nadmieniam, że od początku pandemii żołnierze 3. PBOT wykonują zadania związane z organizacją kordonu sanitarnego w 14 placówkach medycznych, jak również zespoły ratowników medycznych pobierają wymazy na terenie Podkarpacia.

****

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych stawiane jest na pierwszym miejscu. Żołnierze już wielokrotnie udowodnili swoim działaniem przywiązanie do swoich sołectw, gmin i powiatów oraz naszej małej podkarpackiej stolicy.

„Zawsze gotowi, Zawsze blisko”

Zdjęcia: st. szer. Rafał Tracz