Setki żołnierzy 3.PBOT intensywnie działają w całym Podkarpaciu

10.10.2020 - Przeclaw. TSW 3PBOT 33BLP. Szkolenie z ewakuacji budynkow. Fot. DWOT
reklama

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wrócili do szkolenia bojowego w stałych rejonach odpowiedzialności. W miniony weekend na terenie Podkarpacia ćwiczyło ponad 700 terytorialsów. Na wniosek komendanta wojewódzkiego policji nasi żołnierze wrócili do udzielania wsparcia policji w zakresie prowadzenia kontroli kwarantanny. W dalszym ciągu nasze zespoły medyczne pobierają wymazy na terenie całego województwa.

10.10.2020 – Przeclaw. TSW 3PBOT 33BLP. Szkolenie z ewakuacji budynkow. Fot. DWOT

Ostatnie trzy miesiące szkolenia kryzysowego było ukierunkowane na doskonalenie kompetencji specjalistycznych oraz współdziałania z innymi służbami. Początkiem października żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wrócili do szkolenia bojowego. Nie inaczej było w miniony weekend, ponad 700 terytorialsów brało udział
w szkoleniu rotacyjnym w swoich rejonach odpowiedzialności, prowadząc tam zajęcia obronne i taktyczno – ogniowe.

10 października żołnierze mieleckiej kompanii wchodzącej w skład 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy brali udział w gminnych zajęciach

10.10.2020 – Przeclaw. TSW 3PBOT 33BLP. Szkolenie z ewakuacji budynkow. Fot. DWOT

obronnych pk. „Przecław – Październik 2020”. Organizatorem szkolenia był urząd miasta w Przecławiu. Scenariusz dla kompanii był bardzo obszerny. Żołnierze w ramach tego ćwiczenia brali udział w zgrywaniu gminnego systemu kierowania ogniw w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji kryzysowej. Ćwiczący pododdział prowadził ewakuację personelu z zagrożonego terenu i budynków.

– taka forma szkolenia w stałym rejonie odpowiedzialności kompanii w istotny sposób je urealnia i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie pododdziału z administracją samorządową. Umożliwia również przeprowadzenie szkolenia w warunkach naturalnych, realizację procesu dowodzenia poprzez planowanie i organizację działań, ich realizację oraz kontrolę wykonania. Żołnierze z dużym entuzjazmem podejmują wyzwania udziału w ćwiczeniach obronnych czy kryzysowych w ich rodzinnych miejscowościach – podkreślił por. Andrzej Koszyk dowódca mieleckiej kompanii.

10.10.2020 – Przeclaw. TSW 3PBOT 33BLP. Szkolenie z ewakuacji budynkow. Fot. DWOT

Od kilku dni nasi żołnierze wrócili też do wsparcia policji, która w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzaosoby objęte kwarantanną.Zakres pomocy obejmuje udział we wspólnych patrolach, których zadaniem jest sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach. Wspólne działania służb medycznych oraz żołnierzy i policjantów mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.W patrolach uczestniczy minimum jeden policjant i żołnierz. W miarę posiadanych możliwości do zadań wsparcia policji kierowani są żołnierze posiadający przeszkolenie medyczne.

Na wniosek wojewody 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej deleguje3 zespoły medyczne do wsparcia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Żołnierze pobierają wymazy mobilnie w domach osób przebywających w kwarantannie, jak również metodą „drivethru” oraz „walk thru”. W sumie do tej pory nasi medycy pobrali blisko 8 tys. wymazów.

10.10.2020 – Przeclaw. TSW 3PBOT 33BLP. Szkolenie z ewakuacji budynkow. Fot. DWOT

***

Wojska Obrony Terytorialnej współdziałają z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona
i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierał wojska operacyjne w strefie działań bojowych.

10.10.2020 – Przeclaw. TSW 3PBOT 33BLP. Szkolenie z ewakuacji budynkow. Fot. DWOT

Zdjęcia: WOT