Wsparcie dla ukraińskich kobiet

Gmina Dębica oraz inne samorządy będą organizować na swoim terenie wsparcie dla kobiet obywatelstwa ukraińskiego, które nie podjęły zatrudnienia, a potrzebują wsparcia finansowego. Taką decyzję podczas dzisiejszego spotkania (23.03.2022 r.) podjęli włodarze: Miasta Dębica,  Miasta Pilzno, Miasta Brzostek, Gminy Dębica i Gminy Żyraków.

Osoby będą mogły wykonywać rękodzieło oraz wytwarzać wyroby cukiernicze. Wytworzone produkty będą sprzedawane na kiermaszach lokalnych lub na wspólnych kiermaszach, organizowanych na terenie wspomnianych gmin. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na wynagrodzenie osób wytwarzających artykuły rękodzielnicze i cukiernicze.

Celem tego przedsięwzięcia będzie zaangażowanie kobiet obywatelstwa ukraińskiego oraz ich wzajemna integracja, która będzie sprzyjać przetrwaniu trudnej sytuacji, z którą przyszło im się zmierzyć.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wsparcie-dla-ukrainskich-kobiet-2629.html