Pomoc dla przedsiębiorców i mieszkańców Dębicy

reklama

Poniedziałek, 30 Marzec 2020

Miasto Dębica, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Burmistrza Mariusza Szewczyka, przygotowało propozycje wsparcia dla lokalnego biznesu, których celem jest zminimalizowanie strat ekonomicznych w związku z pandemią koronawirusa. Pakiet ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii oraz zapobiec likwidacjom miejsc pracy. Miasto Dębica chce także pomóc mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej, na skutek utraty pracy lub jej braku. W ramach wsparcia planowane jest zwolnienie mieszkańców z opłat czynszowych, w lokalach stanowiących własność miasta oraz zakup laptopów do nauki dla dzieci i młodzieży.

           Jak zapowiada Burmistrz Mariusz Szewczyk – nasze wsparcie musi być konkretne, wymierne i musi trafiać do podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa. Będziemy się starali pomóc mieszkańcom i przedsiębiorcom na miarę naszych możliwości, mając na uwadze, że straty gospodarcze wynikające z pandemii, dotkliwie odczuje także budżet miasta. Dlatego już dzisiaj trwają prace nad zmianami w budżecie. Prawdopodobnie z części planowanych wydatków będziemy musieli zrezygnować, aby wspomóc sektory najbardziej narażone na straty.

            W tym trudnym dla nas czasie, czasie szczególnej próby, powinniśmy się wspierać i  pomagać sobie wzajemnie. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w dobrosąsiedzką pomoc i wsparcie, szczególnie dla osób starszych i samotnych. Pragnę zwrócić się do Mieszkańców z prośbą o korzystanie z usług lokalnych rzemieślników i usługodawców, a także usług cateringowych z dowozem na telefon pod wskazany adres. Jednocześnie zwracam się z prośbą do Radnych Rady Miejskiej w Dębicy z wszystkich Klubów naszej Rady, z serdeczną prośbą o solidarność i wsparcie podejmowanych przez Miasto Dębica starań i wysiłków – apeluje burmistrz Dębicy. Prawdopodobnie z części zaplanowanych projektów czy inwestycji, będziemy musieli zrezygnować lub odłożyć je na inny czas. Musimy zmienić nasze priorytety, dlatego proszę, abyśmy wspólnie znaleźli jeden front działania na rzecz Miasta i Mieszkańców – mówi Mariusz Szewczyk.

 

            Obecnie miejski plan wsparcia przedsiębiorców przewiduje trzy propozycje pomocowe:

 

ZAŁĄCZNIKI – pliki do pobrania

 

Osoba fizyczna
Oswiadczenie_o_stanie_majatkowym_dla_osob_fizycznych
Wniosek_o_ulge_os._fiz.

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Oswiadczenie_o_otrzymaniu_lub_nie_otrzymaniu_pomocy_de_minimis

Oswiadczenie_o_stanie_majatkowym_przedsiebiorcy

Wniosek_o_ulge_os._fiz._prowadzacej_dzialanosc

 

Osoba prawna

Oswiadczenie_o_otrzymaniu_lub_nie_otrzymaniu_pomocy_de_minimis

Oswiadczenie_o_stanie_majatkowym_przedsiebiorcy

Wniosek_o_ulge_os._prawnej

 

           Miasto planuje także wesprzeć rodziny, które zostały dotknięte utratą pracy z uwagi na gospodarcze konsekwencje pandemii. Pomoc polegać będzie na umorzeniu płatności czynszowych w lokalach będących w zasobach Gminy Miasta Dębica, a także zakup laptopów dla dzieci do prowadzenia zdalnej nauki w domu. W tym przypadku, pod uwagę brane będzie kryterium dochodowe oraz liczba dzieci w gospodarstwie domowym.

            Zgodnie z zapowiedziami rządu, podczas 8. posiedzenia Sejmu RP, przedstawione zostały projekty ustaw, które składają się na tzw. „tarczę antykryzysową”. Przewidują one m.in.: zwolnienie ze składek ZUS przez okres trzech miesięcy (marzec – maj 2020 r.) dla osób zatrudnionych w firmach do 9 osób oraz osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Ustawy przewidują również wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie do około 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych) i samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Pakiet proponowanych zmian zawiera także czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składek ZUS, umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem, umożliwienie sklepom przyjmowania towaru w niedzielę, jego rozładowanie i wyłożenie na półki, a także obniżenie czynszów najemców lokali w galeriach handlowych.

Archiwum newsów

Pomoc dla przedsiębiorców i mieszkańców Dębicy

Pomoc dla przedsiębiorców i mieszkańców Dębicy

Pomoc dla przedsiębiorców i mieszkańców Dębicy

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/03/pomoc-dla-przedsiebiorcow-i-mieszkancow-debicy