Pomoc dla osób starszych i samotnych

reklama

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zwraca szczególną uwagę na sytuację osób starszych i niepełnosprawnych. Ta grupa jest szczególnie zagrożona zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.

W związku z utrudnieniami dotyczącymi bezpośredniego kontaktu i spotkania z w/w osobami pracownicy Ośrodka utrzymują stały kontakt poprzez media społecznościowe

i rozmowy telefoniczne z seniorami, sołtysami, radnymi oraz w niektórych przypadkach z opiekunami osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka. W razie konieczności pracownicy socjalni udzielają porad, wsparcia w robieniu codziennych zakupów, kontaktu z Ośrodkami Zdrowia, realizacji e-recept. Często jest to również po prostu zwykła rozmowa skupiająca się na aktualnym samopoczuciu, stanie zdrowia.  W każdej rozmowie podkreślany jest apel o pozostanie w domu i unikanie dużych skupisk ludzi.   W miarę swoich możliwości mobilizowane są również osoby z najbliższego otoczenia do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Na dzień dzisiejszy z pomocy tutejszego Ośrodka skorzystało 7 osób. Pomoc związana była z uzyskaniem i realizacją recept. W powyższej sprawie pracownicy socjalni kontaktowali się z przychodnią rodzinną danej osoby, przedstawiali listę potrzebnych leków oraz uzyskiwali kod potrzebny do realizacji recept. Następnie lekarstwa dostarczane były do miejsca zamieszkania. Na bieżąco załatwiane są również sprawy potrzeb finansowych i usługowych mieszkańców Gminy.

Ponadto pracownicy socjalni są w stałym kontakcie z sołtysami, radnymi, przedstawicielami stowarzyszeń, klubów seniora celem monitorowania bieżącej sytuacji najstarszych  mieszkańców i zgłaszania ewentualnych potrzeb.

Wszelkie potrzeby, prośby o pomoc osoby starsze, samotne niepełnosprawne mogą zgłaszać telefonicznie do GOPS w Dębicy, gdzie na pewno nie zostaną pozostawieni sami sobie

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pomoc-dla-osob-starszych-i-samotnych-1535.html