DOOR-TO-DOOR – Gmina Dębica uruchamia usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych, starszych i osamotnionych

DOOR-TO-DOOR – Gmina Dębica uruchamia usługi transportowe dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisana. Realizacja programu jest możliwa dzięki pokaźnemu dofinansowaniu. Za ponad 500 tys. zł zakupiony zostanie nowy pojazd dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz schodołaz. Projekt zakłada również zatrudnienie kierowcy, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz dyspozytora.

Program dedykowany jest seniorom uczestniczącym w aktywizacji społecznej prowadzonej w ramach Dziennego Domu Senior+, osobom niepełnosprawnym, osamotnionym i starszym z trudnościami w poruszaniu się, które nie są w stanie samodzielnie dostać się do instytucji publicznych oraz ośrodków zdrowia. Projekt grantowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych objął 77 gmin w całej Polsce.