Od czerwca rusza projekt door-to-door!

Projekt „Door to door”

Od czerwca Gmina Dębica będzie realizować bezpłatne usługi transportowe na rzecz osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności

W ramach otrzymanego grantu Gmina zakupi nowy, w pełni przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością pojazd, który zapewni komfortową podróż odbiorcom usługi. Projekt PFRON dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.8) trwa w okresie od czerwca 2021 r. do końca grudnia 2022 r. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu. W efekcie prowadzonej usługi door-to-door, umożliwi się aktywizację społeczno-zawodową oraz korzystanie z aktywnej integracji mieszkańcom Gminy Dębica.

Na mocy umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina otrzyma środki finansowe do łącznej kwoty 519 290,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 437 657,61 zł.

Wszyscy mieszkańcy, potrzebujący stałego lub okresowego wsparcia w zakresie mobilności podczas wyjazdów w celach związanych z szeroko pojętą rehabilitacja zawodową i społeczną będą mogły dzwonić pod numer tel. 662 670 708, aby umówić przejazd. Podczas przewozu możliwa jest obecność opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Jednocześnie projekt przewiduje pomoc asystenta przewozów (np. przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, czy przemieszczaniu się z budynku do pojazdu). Osoba niewidoma może skorzystać z przejazdu wspólnie z psem – przewodnikiem. Transport jest bezpłatny, a szczegóły dostępne są w Regulaminie usług „door to door”, na stronie internetowej gopsdebica.pl

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/od-czerwca-rusza-projekt-door-to-door-2079.html