Bezpłatne usługi transportowe

B+NOo9nNc2lbAAAAAElFTkSuQmCC

Od 1 czerwca Gmina Dębica realizuje projekt pod nazwą „Door-odne wsparcie osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Dębica”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zachęcamy niepełnosprawnych oraz mających problemy z mobilnością mieszkańców Gminy Dębica do skorzystania z bezpłatnej usługi transportowej.

 Chęć skorzystania z usługi transportowej można zgłaszać:

 telefonicznie pod numerem telefonu 662 670 708 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS w Dębicy

poprzez SMS na numer telefonu 662 670 708 przez całą dobę
za pośrednictwem formularza wydrukowanego ze strony www.gopsdebica.pl  złożonego na dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

szkAAAAASUVORK5CYII=

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/bezplatne-uslugi-transportowe-2118.html