Na pomoc niepełnosprawnym

Mamy dobre wiadomości dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Gmina Dębica zakupiła schodołaz gąsienicowy wraz z wózkiem inwalidzkim w  ramach projektu  pod nazwą „Door-odne wsparcie osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Dębica”.

Specjalistyczny sprzęt medyczny wspomoże transport osób z niepełnosprawnościami, pomiędzy kondygnacjami.

Schodołaz taki zbudowany jest z dwóch modułów: jednostki jezdnej i kolumny kierowniczej. Dzięki takiej konstrukcji transporter można szybko rozłożyć. Specjalne mocowanie na schodołazie pozwala na podpięcie praktycznie każdego standardowego wózka inwalidzkiego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu, dostawca urządzenia zapewnił pracownikom odpowiadającym za prawidłową realizację usługi door-to-door odpowiednie przeszkolenie z obsługi urządzenia.

 Zakup wyżej wymienionego urządzenia  został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o projekcie Door – to door pod linkiem: LINK

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/na-pomoc-niepelnosprawnym-2120.html