Dębicki MOPS szyje maseczki ochronne

Piątek, 20 Marzec 2020

Z powodu zagrożenia epidemicznego koronawirusem w Polsce, coraz więcej osób angażuje się w walkę z epidemią. Nie inaczej jest Dębicy. Pracownicy Dziennego Domu „Senior +” i Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” szyją maseczki ochronne.

Maseczki zapobiegają bezpośrednim kontaktom rąk z ustami oraz chronią twarz, np. w sytuacji kasłania w pobliżu osoby zarażonej. Z tego względu, podobnie jak fartuchy, są to elementy kluczowe w walce z rozprzestrzenianiem się choroby, a równocześnie deficytowe z uwagi na coraz większe obciążenie służby zdrowia.

Wyprodukowane maseczki mają służyć przede wszystkim pracownikom MOPS, którzy świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne w domach, udzielają pomocy osobom starszym oraz bezdomnym.

Działania te są podjęte w celu ochrony osób najbardziej narażonych, tj. starszych i chorych przed ryzykiem zakażenia koronawirusem. W sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego, szczególnie ważna jest ochrona zdrowia i życia, a także zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa zarówno osób wymagających wsparcia jaki i osób pomagających.

O czym warto pamiętać?

Samo zakładanie maseczki powinno odbywać się w określonych warunkach. Najpierw należy zdezynfekować ręce. Maska powinna być tak założona, żeby zakrywała usta, nos i podbródek. Nie powinno być też luk między twarzą a maską. Nie powinno się też dotykać maski podczas jej używania i wymienić, gdy tylko stanie się wilgotna. Skuteczna ochrona przed koronawirusem i innymi infekcjami polega w dużej mierze na zachowaniu odpowiedniej higieny – częstym myciu rąk przy użyciu ciepłej wody i mydła, unikaniu zatłoczonych pomieszczeń, szczególnie w okresie wzmożonych zachorowań i korzystanie ze środków dezynfekujących.

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/03/debicki-mops-szyje-maseczki-ochronne