„Karty Życia” i „Karty seniora” dla mieszkańców Gminy Dębica

Kolejni seniorzy z Gminy Dębica odbierają „Koperty Życia”. Foliowe pakiety z kartą informacyjną mają podnieść bezpieczeństwo starszych, często samotnych osób. Formularz zawiera najważniejsze informacje: dane osobowe oraz notatkę o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach a także kontakt do najbliższych. Znalezienie koperty ma ułatwić naklejka umieszczona w pobliżu miejsca jej ulokowania. Taki pakiet wiadomości to niezbędna pomoc i duże ułatwienie w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy przez służby.

„Koperty Życia” pomagają uzupełniać pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Podczas spotkania, osoby powyżej 60 roku życia mogą odebrać również „Ogólnopolską Kartę Seniora” uprawniającą do wielu zniżek na terenie całego kraju. Dokument jest bezpłatny i bezterminowy.