KORONAWIRUS – Pakiet informacji – aktualne komunikaty, zalecenia i ogłoszeniaZakaz korzystania z placów zabaw do odwołania!1.Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.2.Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 złW przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:§Ww. osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.Telefoniczny dyżur MOPS[19.03.2020]W związku z pilną potrzebą podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że pod numerem telefonu 14 681 35 90, 14 681 35 91 w godzinach 7:30-19:00  będzie pełniony dyżur w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.Informacja nt. podatków i opłat

reklama

Środa, 08 Kwiecień 2020

Komunikat w sprawie cmentarzy komunalnych
[07.04.2020]

Ze względu na zapytania oraz informacje medialne, informujemy, że cmentarze komunalne na terenie miasta Dębica są otwarte i władze miasta na ten moment nie planują wprowadzenia zakazu przebywania na ich terenie.

– Zbliża się okres Świąt Wielkanocnych. Wielu z nas w tych dniach porządkuje i nawiedza groby swoich bliskich zmarłych. Ufam jednak w odpowiedzialność mieszkańców i zachęcam, aby w miarę możliwości przełożyć wizytę na cmentarzu na spokojniejszy czas. Jednocześnie zwracam się do wszystkich osób, które będą przebywały na cmentarzu o zachowanie ostrożności zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych oraz stosowanie się do wszystkich wytycznych dotyczących gromadzenia się i stosowania bezpiecznych odległości – apeluje burmistrz Mariusz Szewczyk.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów pogrzebowych na danym terenie lub obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy. O dalszych decyzjach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji w Polsce.

 

Informacja dla mieszkańców Dębicy handlujących na targowisku miejskim „Mój Rynek”
[06.04.2020]

W związku z apelem Ministra Rolnictwa o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej polskiej żywności oraz zachowaniu bytu rolników i sprzedawców, dla których bazary i targowiska są miejscem pracy wielu osób i ich rodzin od dnia 7 kwietnia 2020 r. dla osób handlujących  zostają uruchomione dodatkowe tablice informacyjne przy  targowisku miejskim „Mój Rynek” ul. Kraszewskiego, na których będzie  można wywieszać swoje oferty handlowe wraz z podaniem miejsca odbioru towaru, numerem kontaktowym w zakresie sprzedaży:
– płodów rolnych,
– sadzonek warzyw i kwiatów,
– artykułów spożywczych.

Miasto Dębica w tym celu utworzyło specjalną zakładkę,  na której ogrodnicy oraz producenci sadzonek będą mogli szczegółowo przedstawić swoje oferty i możliwości sprzedaży. Znaleźć będzie ją można na stronie www.debica.pl w zakładce „TARGOWISKO MIEJSKIE”. 

Oferty można przesyłać na adres e-mali: [email protected], [email protected]

Kolejne informacje i zasady związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego „Mój Rynek” zostaną przekazane handlującym na bieżąco na stronie internetowej miasta.

 

Zawieszona płatność w strefie płatnego parkowania
[03.04.2020]

Burmistrz Mariusz Szewczyk podpisał zarządzenie w sprawie zawieszenia funkcjonowania na terenie Dębicy strefy płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19.

Burmistrz skorzystał z uprawnień wynikających z wprowadzonej 31 marca br. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy zarządzenia do odwołania zawieszono pobieranie opłat i kontroli w strefie płatnego parkowania w obrębie  ulic:  Rynek, Piekarska, Żuławskiego, Żeromskiego,  Kolejowa, Czarnieckiego, Jana  III  Sobieskiego (od  skrzyżowania z ulicą Targową do skrzyżowania z ulicą Batorego).

 

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
[03.04.2020]

W związku z epidemią koronawirusa została wprowadzona w Polsce tzw. „Tarcza Antykryzysowa:, czyli pakiet regulacji dla przedsiębiorców,  który ma na celu ochronę zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Regulacje weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Rodzaje wsparcia, jakie można otrzymać w ZUS:

– zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.;
-świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło);
-świadczenie postojowe dla samozatrudnionych;
-ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

– RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,

– RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),

– RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,

– RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

– za pośrednictwem poczty,

– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej od dnia 04.04.2020 do 19.04.2020
[31.03.2020]

W dni robocze od poniedziałku do piątku komunikacja miejska będzie nadal funkcjonowała według sobotniego rozkładu jazdy z wyłączeniem kursowania linii Nr 6.

Linia Nr 5 będzie kursowała według rozkładu jak w dni wolne od nauki szkolnej z wyłączeniem ostatniego kursu do Chotowej i z powrotem (tam 18:13, powrót 19:01), który nie będzie realizowany.

Kursy linii Nr 7 o godzinie 5:00 i 13:00 z Wolicy zostają skrócone do Zajezdni MKS, kursy zaczynające się spod zakładu Hutchinson w Zawadzie 6:15 i 14:15 będą rozpoczynały się na Zajezdni MKS. Kursy o godzinie 20:25 spod CH Raj na Wolicę, 21:00 z Wolicy do Hutchinsona oraz 22:12 z Hutchinson na Wolicę nie będą wykonywane.

W soboty wykonywane będą tylko kursy rozpoczynające się do godziny 13:20, po tej godzinie komunikacja zaprzestaje funkcjonowania. Linia Nr 6 nie kursuje.

W niedziele komunikacja miejska nie kursuje.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia dalszych zmian.

 

Wsparcie z chińskiego Nanhai dla Dębicy w walce koronawirusem
[30.03.2020]

Władze zaprzyjaźnionego chińskiego miasta Nanhai wspomogą Dębicę w działaniach ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Na podstawie wstępnych deklaracji władze miasta Nanhai planują przekazać sprzęt ochrony osobistej tj. maseczki, odzież ochronną oraz sprzęt medyczny dla dębickiego szpitala. Mamy potwierdzenie, że możemy liczyć na ich wsparcie. W tej sprawie burmistrz miasta Mariusz Szewczyk dziś wysłał stosowną korespondencję do władz miasta Nanhai.

Od wybuchu pandemii w Chinach minęło już przeszło pięć miesięcy. Chiny w dużej mierze poradziły sobie z rozprzestrzenianiem się wirusa na swoim terytorium. Z dnia na dzień nowych zarażeń jest coraz mniej i daje się wyczuć atmosferę nadziei, że już nie długo wszystko wróci do normy.

Nanhai to jeden z pięciu dystryktów podlegających władzy administracyjnej miasta Foshan. Leży w delcie Rzeki Perłowej, niedaleko Hongkongu i Makao, a od wschodu sąsiaduje z Kantonem. Mieszka w nim 2,6 mln ludzi. Ostania wizyta delegacji samorządowców, przedsiębiorców i artystów z chińskiego miasta Nanhai miała miejsce w Dębicy w sierpniu 2016 roku. Goście spotkali się w Ratuszu z władzami miasta, a na dębickim Rynku zaprezentowali dębiczanom krótki program artystyczny.

 

Dezynfekcja wiat przystankowych
[30.03.2020]

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pasażerów w związku z ewentualnym zagrożeniem koronawirusem w dniu 30 marca ruszyła na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dębicy dezynfekcja wiat przystankowych na terenie miasta Dębicy.

 Działania te przeprowadzane są przez pracowników Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy środkami dezynfekującymi bezpiecznymi zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Pracownicy MKS stosują odzież ochronną ze względu na dłuższą pracę z tym środkiem – chwilowy kontakt jest całkowicie bezpieczny. Pasażerów prosimy o współpracę i wyrozumiałość, tak aby nasi pracownicy mogli sprawnie dokonać dezynfekcji. Prosimy Państwa o opuszczenie wiaty przystankowej na czas wykonania dezynfekcji. Akcja dezynfekowania wiat będzie regularnie powtarzana aż do odwołania. Ponadto nadmieniamy, że dezynfekcja autobusów jest nadal regularnie przeprowadzana.

 

Pomoc dla przedsiębiorców i mieszkańców Dębicy
[30.03.2020]

Miasto Dębica, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Burmistrza Mariusza Szewczyka, przygotowało propozycje wsparcia dla lokalnego biznesu, których celem jest zminimalizowanie strat ekonomicznych w związku z pandemią koronawirusa. Pakiet ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii oraz zapobiec likwidacjom miejsc pracy. Miasto Dębica chce także pomóc mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej, na skutek utraty pracy lub jej braku. W ramach wsparcia planowane jest zwolnienie mieszkańców z opłat czynszowych, w lokalach stanowiących własność miasta oraz zakup laptopów do nauki dla dzieci i młodzieży.

Jak zapowiada Burmistrz Mariusz Szewczyk – nasze wsparcie musi być konkretne, wymierne i musi trafiać do podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa. Będziemy się starali pomóc mieszkańcom i przedsiębiorcom na miarę naszych możliwości, mając na uwadze, że straty gospodarcze wynikające z pandemii, dotkliwie odczuje także budżet miasta. Dlatego już dzisiaj trwają prace nad zmianami w budżecie. Prawdopodobnie z części planowanych wydatków będziemy musieli zrezygnować, aby wspomóc sektory najbardziej narażone na straty.

W tym trudnym dla nas czasie, czasie szczególnej próby, powinniśmy się wspierać i  pomagać sobie wzajemnie. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w dobrosąsiedzką pomoc i wsparcie, szczególnie dla osób starszych i samotnych. Pragnę zwrócić się do Mieszkańców z prośbą o korzystanie z usług lokalnych rzemieślników i usługodawców, a także usług cateringowych z dowozem na telefon pod wskazany adres. Jednocześnie zwracam się z prośbą do Radnych Rady Miejskiej w Dębicy z wszystkich Klubów naszej Rady, z serdeczną prośbą o solidarność i wsparcie podejmowanych przez Miasto Dębica starań i wysiłków – apeluje burmistrz Dębicy. Prawdopodobnie z części zaplanowanych projektów czy inwestycji, będziemy musieli zrezygnować lub odłożyć je na inny czas. Musimy zmienić nasze priorytety, dlatego proszę, abyśmy wspólnie znaleźli jeden front działania na rzecz Miasta i Mieszkańców – mówi Mariusz Szewczyk.

Obecnie miejski plan wsparcia przedsiębiorców przewiduje trzy propozycje pomocowe:

 Miasto planuje także wesprzeć rodziny, które zostały dotknięte utratą pracy z uwagi na gospodarcze konsekwencje pandemii. Pomoc polegać będzie na umorzeniu płatności czynszowych w lokalach będących w zasobach Gminy Miasta Dębica, a także zakup laptopów dla dzieci do prowadzenia zdalnej nauki w domu. W tym przypadku, pod uwagę brane będzie kryterium dochodowe oraz liczba dzieci w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, podczas 8. posiedzenia Sejmu RP, przedstawione zostały projekty ustaw, które składają się na tzw. „tarczę antykryzysową”. Przewidują one m.in.: zwolnienie ze składek ZUS przez okres trzech miesięcy (marzec – maj 2020 r.) dla osób zatrudnionych w firmach do 9 osób oraz osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Ustawy przewidują również wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie do około 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych) i samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Pakiet proponowanych zmian zawiera także czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składek ZUS, umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem, umożliwienie sklepom przyjmowania towaru w niedzielę, jego rozładowanie i wyłożenie na półki, a także obniżenie czynszów najemców lokali w galeriach handlowych.

 

Bieżące komunikaty w związku z epidemią koronawirusa

[25.03.2020]

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, informujemy że w dniu 24 marca 2020 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020  poz 522). Rozporządzenie wprowadziło dodatkowe ograniczenia dotyczące m.in. swobody poruszania się i zgromadzeń. Więcej informacji można znaleźć na dedykowanej stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Komunikat nt. pogrzebów

W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów pogrzebowych na danym terenie lub obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy.

Komunikat nt. autobusów MKS

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia maksymalne napełnienie w autobusie nie może przekroczyć 50% liczby miejsc przeznaczonych do siedzenia. W autobusach komunikacji miejskiej w Dębicy pasażerowie proszeni są o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc siedzących.

Komunikat w spawie kwarantanny

Policja w ramach patroli odwiedza osoby przebywające w kwarantannie, sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny są karane, włącznie z nakładaniem wysokich kar finansowych. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł. Nie możemy narażać zdrowia innych, nie możemy narażać zdrowia naszych rodziców, dziadków oraz starszych. Osoby, które łamią nakaz kwarantanny zagrażają przede wszystkim innym.

Komunikat Straży Miejskiej

W związku z wprowadzonym zakazem zgromadzeń publicznych, Straż Miejska w Dębicy systematycznie monitoruje place zabaw, parki oraz dębickie osiedla. Straż Miejska będzie także przekazywała komunikaty do mieszkańców apelując o pozostanie w domach i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

Kolejne ograniczenia w walce z koronawirusem. Zostańmy w domu!

[23.03.2020]

Szanowni Mieszkańcy Dębicy. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń w walce z epidemią koronawirusa. Od jutra możliwe będzie wyjście jedynie do pracy, sklepu, apteki lub wyprowadzenie psa. Musimy nadal ograniczać możliwość gromadzeń, wyłącznie do absolutnego minimum. Nie powinny się poruszać więcej niż dwie osoby. Podczas konferencji Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o nowych restrykcjach kwarantanny społecznej. Jeśli nie ograniczymy kontaktów do minimum, nie ochronimy ludzkich żyć – mówił Minister Zdrowia. Zalecono wykorzystywanie mediów internetowych w kontaktach z bliskimi oraz do pracy zdalnej, jeśli jest to możliwe. Premier przyznał, że „wirus krępuje nasze życie, ale my musimy dalej ograniczać jeszcze możliwe zgromadzenia – do właściwie absolutnego minimum. Nie powinny więcej niż dwie osoby poruszać się” – zaznaczył premier. Uzupełnił, że przekroczenia tych norm, może być zabójczo niebezpieczne.

Szanowni Państwo, mając na uwadze wspólne dobro oraz wsłuchując się w apel Prezesa Rady Ministrów, raz jeszcze zwracam się do wszystkich mieszkańców naszego miasta z gorącą prośbą o poważne zastosowanie się do zaleceń premiera i pozostanie w domach. Mariusz Szewczyk, Burmistrz Dębicy

 

Zmiany sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej w Dębicy

[23.03.2020]

Szanowni Państwo,  

w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA

ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w Straży Miejskiej w Dębicy.

Przyjmowanie stron będzie się odbywać po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z funkcjonariuszem Straży Miejskiej.

Straż Miejska zaleca ograniczenie lub zaniechanie osobistych wizyt w siedzibie Straży Miejskiej a dotyczy to wizyt związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu, składania pism, innych spraw niewymagających nagłych interwencji.

Wszelkie trwające postępowania wyjaśniające w sprawach o wykroczenia zostaną wydłużone do końca kwietnia 2020 roku, tym samy nie ma konieczności stawiania się osobistego do siedziby Straży Miejskiej na wysłane przez Straż Miejską domowe wezwania.

Terminy spotkań prosimy indywidualnie ustalać pod numerami telefonów prezentowanymi poniżej.

Kontakt

Zgłoszenia interwencji przez CAŁĄ DOBĘ prosimy dokonywać pod wskazane niżej nr telefonu:

Zgłoszenia interwencji drogą mailową należy wysyłać pod adres:

Osoby przyjeżdżające z zagranicy nie będą obsługiwane do czasu zakończenia 14-dniowej kwarantanny.

Prosimy o wyrozumiałość i przemyślane kierowanie do Straży Miejskiej interwencji, albowiem realizowane będą w  pierwszej kolejności interwencje związane z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców jak i związane z zapewnieniem spokoju i porządku w miejscach publicznych. Prosimy o bezwzględne zachowanie powagi obecnej sytuacji i wykonywanie poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Komunikat

 

Pakiet dla przedsiębiorców

[21.03.2020]

Władze Dębicy przygotowały pakiet wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dębicy. Trzy propozycje wsparcia lokalnego biznesu mają zminimalizować straty ekonomiczne w związku z pandemią koronawirusa oraz zapobiec likwidacjom miejsc pracy.

Jak informuje Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk od kilku dni trwała analiza możliwości wsparcia lokalnego biznesu. Po zapowiedziach rządu w sprawie tarczy antykryzysowej miasto Dębica także przygotowało propozycje pomocowe dla podmiotów gospodarczych. W ramach wsparcia, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na:

1) Odroczenie opłat i podatków lokalnych o 3 miesiące lub rozłożenie na raty;

2) Umorzenie zaległości podatkowych na indywidualny wniosek przedsiębiorcy (w szczególnych przypadkach);

3) Obniżka czynszu dla przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność prowadzoną w lokalach należących do zasobu Miasta Dębicy.

W ramach rządowych zapowiedzi przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc składającą się z pięciu filarów:

1) Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;

2) Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;

3) Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;

4) Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;

5) Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

Jak wyjaśnia Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz „od kilku tygodni jesteśmy w stałym kontakcie z każdą branżą, pakiet dotyczy każdego przedsiębiorcy i pracownika, bez względu na to, jak dużą działalność prowadzi. Bez względu na wielkość i formę prowadzonej działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca będzie mógł odroczyć składki na ZUS – bez opłat i odsetek”.

Szczegółowe założenia dębickiego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców oraz stosowne druki do wypełnienia zostaną przedstawione wkrótce.

Dębicki MOPS szyje maseczki ochronne

 

Z powodu zagrożenia epidemicznego koronawirusem w Polsce, coraz więcej osób angażuje się w walkę z epidemią. Nie inaczej jest Dębicy. Pracownicy Dziennego Domu „Senior +” i Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” szyją maseczki ochronne.

 

Wyprodukowane maseczki mają służyć przede wszystkim pracownikom MOPS, którzy świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne w domach, udzielają pomocy osobom starszym oraz bezdomnym.

Działania te są podjęte w celu ochrony osób najbardziej narażonych, tj. starszych i chorych przed ryzykiem zakażenia koronawirusem. W sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego, szczególnie ważna jest ochrona zdrowia i życia, a także zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa zarówno osób wymagających wsparcia jaki i osób pomagających.

O czym warto pamiętać? 

Samo zakładanie maseczki powinno odbywać się w określonych warunkach. Najpierw należy zdezynfekować ręce. Maska powinna być tak założona, żeby zakrywała usta, nos i podbródek. Nie powinno być też luk między twarzą a maską. Nie powinno się też dotykać maski podczas jej używania i wymienić, gdy tylko stanie się wilgotna. Skuteczna ochrona przed koronawirusem i innymi infekcjami polega w dużej mierze na zachowaniu odpowiedniej higieny – częstym myciu rąk przy użyciu ciepłej wody i mydła, unikaniu zatłoczonych pomieszczeń, szczególnie w okresie wzmożonych zachorowań i korzystanie ze środków dezynfekujących.

[20.03.2020]

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 oraz wprowadzonym  na terenie naszego kraju stanem zagrożenia epidemicznego władze miasta wprowadzają zakaz korzystania ze wszystkich  placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjnch znajdujących się pod nadzorem Miasta DĘBICA do odwołania.

Prosimy o odpowiednie zachowanie i niekorzystanie z urządzeń plenerowych oraz placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

WSPÓLNIE  ZADBAJMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO, ZWŁASZCZA DZIECI

Place  zabaw będące w zarządzie miasta Dębicy :

Apel do osób wracających z zagranicy

[19.03.2020]

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:

[19.03.2020]

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenieniem się zakażeń koronawirusem dębicki Ratusz przekazuje informacje na temat funkcjonowania wydziału podatków i opłat lokalnych urzędu miejskiego. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa jesteśmy zmuszeni czasowo ograniczyć ilość miejsc bezpośredniego kontaktu z interesantami.

To szczególny czas dla nas wszystkich. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich naszych mieszkańców, zachęcamy Państwa do dokonywania płatności drogą elektroniczną.

Od 16 marca 2020 r.:

Należne podatki od osób fizycznych należy wpłacać w terminach i kwotach określonych w decyzji podatkowej,

Podatki należy wpłacać na indywidualne numery rachunków zawarte w decyzjach podatkowych. Ewentualnie wpłaty mogą być dokonywane na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu: PEKAO S. A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19 -  w opisie wpłaty należy wskazać numer karty podatnika (z decyzji) oraz wskazać ratę,

W sytuacji, gdy podatnik nie ma możliwości zapłaty podatku, może to za niego uczynić inna osoba, płacąc ze swojego konta bankowego na rachunek podany w decyzji podatkowej lub ogólny numer rachunku bankowego Urzędu do kwoty 1 000,00 zł – w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby za którą płaci się oraz numer decyzji podatkowej lub numer karty podatnika,

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek indywidualny znajdujący się w Państwa zawiadomieniu o wysokości stawki za odpady komunalne  lub na wydzielony ogólny numer rachunku bankowego Urzędu: 56 1240 1792 1111 0010 9574 1786.

Za niedogodności przepraszamy, ale te ograniczenia wynikają z troski o dobro naszych mieszkańców. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość załatwienia spraw urzędowych telefonicznie, mailowo czy przez ePUAP, do czego serdecznie Państwa zachęcamy.

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na wszelkie pytania w  sprawie podatków można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pod numerami telefonów dostępnymi na naszej stronie internetowej w zakładce: http://debica.pl/wydzialy/45,wydzial-podatkow-i-oplat.

Odwołane kwalifikacje wojskowe

[19.03.2020]

W związku z zagrożeniem koronawirusem podjęto decyzję o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Na terenie Miasta Dębicy wezwania do kwalifikacji wojskowej wyznaczone w terminach: 16 marca – 25 marca (kwalifikacja mężczyzn) oraz 16 kwietnia (kwalifikacja kobiet) tracą ważność.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy pod nr tel.: 14 683 8267 lub 14 6838266.

Decyzja

Od poniedziałku Urząd Miejski w Dębicy zamknięty dla petentów!

[19.03.2020]

Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy, pragniemy poinformować, że od dnia 16 marca (poniedziałek) ratusz będzie zamknięty dla osób z zewnątrz do odwołania w celu zminimalizowania potencjalnych źródeł zakażenia koronawirusem.

W przypadku zapytań oraz pilnych spraw zapraszamy do kontaktu telefonicznego z  wydziałami i biurami Urzędu Miejskiego – http://debica.pl/wydzialy lub spółkami miejskimi i jednostkami organizacyjnymi – http://debica.pl/jednostki.

W przypadku pytań z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego prosimy o kontakt pod nr tel.: 14 683 82 63, 14 683 82 64,  a w zakresie Spraw Obywatelskich pod nr tel.: 14 683 82 26 (dokonywanie czynności meldunkowych), 14 683 82 77 (dowody osobiste). Zachęcamy do załatwienia spraw dotyczących USC przez platformę e-PUAP.

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Przepraszamy za utrudnienia oraz apelujemy o odpowiedzialne zachowanie w obecnej sytuacji, stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów.

Pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy pozostać w domu!

Komunikat w sprawie pomocy dla seniorów

[17.03.2020]

Seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem i najmniej odporni na skutki zarażenia, dlatego powinni być szczególnie chronieni. Według zaleceń specjalistów powinni oni większość czasu spędzać w domu, ale nie mogą być skazani na społeczną izolację. W tym czasie musimy otoczyć ich jeszcze większa opieką.

Jednak nie każdy ma rodzinę, na którą może liczyć w załatwieniu codziennych spraw, takich jak chociażby zakupy artykułów spożywczych czy leków, wyprowadzenie psa, odebranie poczty, wyniesienie śmieci.

Osoby starsze, samotne, które nie posiadają bliskich, rodziny czy wspierających sąsiadów, a potrzebują pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 14 670 050 06, 14 681 35 90.

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej nawiązał w tym celu współpracę z Hufcem Związku  Harcerstwa Polskiego w Dębicy i  wolontariuszami II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Twardowskiego w Dębicy – harcerzami i wolontariuszami, którzy chcą włączyć się w pomoc dębickim Seniorom.

Razem przetrwamy ten trudny czas, zdając egzamin społecznej solidarności.

Komunikat z dnia 14 marca 2020 r.

[14.03.2020]

W sobotę 14 marca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyła się kolejna wideokonferencja z Wojewodą Podkarpacką Ewą Leniart. Jej tematem była aktualna sytuacja w kraju oraz w województwie podkarpackim, jak również podejmowane działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W spotkaniu wziął udział m.in. Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

W czasie spotkania Ewa Leniart poinformowała o wprowadzonych zmianach przy przekraczaniu granicy. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wojewoda podziękowała samorządowcom za dotychczasowe działania i współpracę. Przypomniała także o apelu, który skierowała do samorządowców w kontekście gromadzenia się grup ludzi, zwłaszcza młodych, zwracając uwagę na zakaz gromadzenia się w miejscach publicznych, w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się zagrożenia epidemii.

W związku z aktualną sytuacją Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk przekazuje następujące informacje i komunikaty:

1. Z dniem dzisiejszym (Zarządzenie nr 64/2020 z 14.03.2020 r.) zawieszone zostaje funkcjonowanie miejskich placów targowych.

2. Zaleca się wstrzymanie działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców prywatnych na innych targowiskach zlokalizowanych na terenie Dębicy.

3. W związku z wprowadzeniem w dniu wczorajszym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, ograniczającym udział w zgromadzeniach powyżej 50 osób, w poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej wezmą udział radni oraz przedstawiciele ratusza. Wszystkich zainteresowanych obradami sesji zachęca się do śledzenia transmisji internetowej: https://www.youtube.com/channel/UCN21CDIEwl6uqSh8sg1KLgA?view_as=subscriber.

4. W związku z zaleceniami dotyczącymi pozostania w domach, Straż Miejska w Dębicy będzie zwracała szczególną uwagę na większe grupy osób. Strażnicy będą przypominali zalecenia dotyczące konieczności pozostania w domach.

Za wszelkie utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane stanem wyższej konieczności i nadzwyczajną sytuacją w kraju po wprowadzeniu stanu epidemicznego. Liczymy na Państwa zrozumienie. O bieżącej sytuacji będziemy informować Państwa w kolejnych komunikatach.

Jednocześnie raz jeszcze apelujemy do mieszkańców o solidarną i odpowiedzialną postawę oraz pozostanie w domach.

Informacja dla osób wymagających pomocy oraz w sprawie pogrzebów

[13.03.2020]

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Osoby wymagające szczególnej pomocy i wsparcia, a w szczególności objęte kwarantanną, osoby starsze, niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych, leków oraz środków higienicznych i nie mają Rodziny oraz bliskich, którzy są zdolni do ich wsparcia mogą skorzystać z pomocy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej w Dębicy.

We wskazanych wyżej sytuacjach można kontaktować się pod numerami telefonu: 14/6705006, 14/6813590.

W okresie trwającego stanu zagrożenia epidemiologicznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego można skorzystać wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy:

tel. 14-6703342 w godzinach:  środa  14.00 – 19.00, piątek  14.00 – 19.00

Informacja Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.

Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem   od dnia 13.03.2020 do odwołania Biuro Obsługi Cmentarzy Komunalnych, ul. Ratuszowa 12 będzie obsługiwać wyłącznie petentów w sprawie organizacji pogrzebu (jedna osoba jako przedstawiciel rodziny).

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie:

Dni robocze 7.00-17.00-  tel.  14 681 64 86

Po godzinach pracy biura- tel. 601 264 454

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Zmiany w rozkładzie jazdy MKS na najbliższe dni

[13.03.2020]

Z uwagi na aktualnie panującą sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i odwołaniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, pragniemy poinformować, że od 16 marca (poniedziałek) autobusy Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni wolne od nauki szkolnej.

Przypominamy, że od 1 marca br. istnieje nowy rozkład jazdy, z którym można zapoznać się tutaj.

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy

[12.03.2020]
Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące udziału mieszkańców w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miejskiej w Dębicy, w kontekście nadzwyczajnej sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy informuje, że prawo udziału w tych posiedzeniach jest ustawowo gwarantowane i nie podlega ograniczeniu.

Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy przypomina osobom zainteresowanym udziałem w sesji Rady Miejskiej w Dębicy, a mającym obawy w związku z obecną sytuacją nadzwyczajną, o możliwości obejrzenia obrad sesji poprzez transmisję internetową https://www.youtube.com/channel/UCN21CDIEwl6uqSh8sg1KLgA?view_as=subscriber.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy postanowił również zawiesić pełnione w Ratuszu dyżury radnych Rady Miejskiej w Dębicy (w tym swoje) do odwołania. Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy informuje o możliwości zgłoszenia spraw wymagających interwencji radnych telefonicznie do Biura Rady Miejskiej w Dębicy nr tel. 14 68 38 152 lub innymi kanałami komunikacji stosowanymi przez poszczególnych radnych.

KORONAWIRUS – ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz!
[12.03.2020]

Apelujemy o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Dębicy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wszystkich instytucjach działających na terenie miasta. Wiele spraw można załatwić za pośrednictwem usługi ePUAP lub narzędzi e-usług.

Z dniem 16 marca 2020 r. (poniedziałek) zawieszona zostanie kasa w Urzędzie Miejskim w Dębicy. Wszystkie płatności (podatki i opłaty) zalecamy uregulować przelewami elektronicznymi. Podczas załatwiania spraw urzędowych prosimy o wykorzystanie formy elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Miejskiego. Wizyty w ratuszu i jednostkach organizacyjnych należy ograniczyć do niezbędnego minimum lub odłożyć na późniejszy termin. Podczas załatwiania koniecznych spraw prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy petentami i pracownikami Urzędu.

Mieszkańców powracających z zagranicy lub gości prosimy o pozostanie w najbliższym czasie w domach, samokontrolę, a w przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną pilne powiadomienie telefoniczne stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Komunikat Burmistrza Miasta

Drodzy Mieszkańcy, pamiętajmy o tym, że w obecnej sytuacji wiele zależy od naszej wspólnej odpowiedzialności. A na tę odpowiedzialność składa się wiele elementów, które mogą się wydawać prozaiczne, ale często mogą wprost decydować o naszym wspólnym bezpieczeństwie. Szczególnie zwracam się do rodziców – zadbajmy o to, aby dzieci pozostały w domach. Taki był zamysł zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. Obserwujemy, że także w naszym mieście, w punktach handlowych pojawiają się całe rodziny. Zrezygnujmy z bywania w dużych skupiskach ludzkich i stanowczo ograniczmy zabieranie dzieci w miejsca publiczne. I co równie ważne – zadbajmy o seniorów! Pamiętajmy, że są to osoby w grupie ryzyka. Minimalizujmy ich wychodzenie z domu, pomóżmy w zakupach. Dbajmy o siebie nawzajem dla wspólnego bezpieczeństwa.

Bardzo proszę wszystkich Mieszkańców Miasta Dębicy o racjonalne działanie i zachowanie spokoju. Dziękuję za Państwa zrozumienie i odpowiedzialne podejście, które pomoże nam wszystkim być bezpiecznym.

                                                                                                                                                    Mariusz Szewczyk

                                                                                                                                                      Burmistrz Miasta Dębicy

Informacja o odwołaniu wydarzeń i zajęć na terenie Dębicy
[12.03.2020]
W ślad za Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 62/2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiamy listę odwołanych lub przeniesionych wydarzeń miejskich.

13 marca – Szkolenie dla pracodawców „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”;

13-15 marca – Turniej Finałowy Podkarpackiej 1 Ligi Mężczyzn w Piłce Siarkowej;

14 marca – V Bieg w spódnicy;

14 marca – Jarmark Twórczości Ludowej oraz Dembicka Giełda Staroci;

20 marca – Wernisaż w Galerii Sztuki;

20 marca – Spektakl Poskromienie Złośnicy;

20-22 marca -  Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu;

21-22 marca – Przegląd Taneczny Złoty Gryf;

25-29 marca – Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Siatkowej;

28 marca – Spektakl Szalone Nożyczki;

4 kwietnia – Konkurs Modeli ,,Ogniwko” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta;

4 kwietnia – Jarmark Twórczości Ludowej oraz Dembicka Giełda Staroci;

6 kwietnia – Obchody 80. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Zajęcia sportowe wstrzymane do odwołania:

Aktywny Senior – fitness i nauka pływania;

Nauka pływania dla dzieci z klas od I do III szkół podstawowych;

Piłkarska Liga Halowa Firm Dębickich.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe.

Zamknięty do odwołania został Kompleksy Krytych Basenów MOSiR oraz hale sportowe przy ul. Sportowej 26 i hala sportowa przy ul. Kościuszki 32.

Wydarzenia kulturalne Miejskiego Ośrodka Kultury

Na czas nieokreślony odwołane są również wszystkie wydarzenia kulturalne, seanse filmowe, przeglądy i zajęcia artystyczne odbywające się placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zawieszone zostały także zajęcia realizowane przez MOPS w placówkach:

– Dzienny Dom Senior+ przy ul. Mościckiego 26,

– Dom Senior przy ul. Rzeszowskiej 15,

– Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ul. Kraszewskiego, Sienkiewicza, Matejki.

W związku z decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 12 marca 2020 r. całkowicie zamknięte zostały wszystkie instytucje kultury na terenie RP, w tym funkcjonujące na terenie miasta: Miejski Ośrodek Kultury (Dom Kultury i Kino Kosmos, Dom Kultury MORS, Dom Kultury Śnieżka), Muzeum Regionalne w Dębicy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

O nowych terminach wydarzeń będziemy informować Państwa na bieżąco.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, załatw sprawę urzędową przez internet
[12.03.2020]

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Dębicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy o ograniczenie  w miarę możliwości załatwienia spraw administracyjnych osobiście w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

Apel ten kierujemy przede wszystkim do osób powracających z krajów i rejonów,  gdzie panuje epidemia, a także tych z objawami przeziębienia – gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwienia spraw administracyjnych za pomocą Internetu – wiadomości e-mail, Portal e-Usług Gminy Miasta Dębica.

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec gminy Miasta Dębica (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej dokonując wpłaty na:

– rachunek indywidualny, znajdujący się w Państwa zawiadomieniu o wysokości stawki za odpady komunalne (śmieci) lub w decyzji podatkowej (podatek od nieruchomości)

lub

– rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci): 56 1240 1792 1111 0010 9574 1786

– rachunek bankowy dla pozostałych opłat : 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19

W przypadku zapytań oraz sprawach różnych prosimy o kontakt telefoniczny dzwoniąc bezpośrednio do wydziałów i biur Urzędu Miejskiego – http://debica.pl/wydzialy  lub spółek miejskich i jednostek organizacyjnych – http://debica.pl/jednostki

Apelujemy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, profilaktycznie zachować odpowiednią odległość od innych oczekujących w kolejce.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów. Informujmy, że miejskie jednostki zostały zobowiązane do częstszego mycia m.in. biurek, klamek, a MKS Sp. zo.o. mycia wnętrza autobusów, w tym m.in. poręczy i kasowników.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

Ratusz przypomina także, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. (14) 680 93 70, 604 871 272 lub oddział zakaźny szpitala, tel. (14) 680 84 08. Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590.

Decyzja Burmistrza Miasta w sprawie koronawirusa
[12.03.2020]

Obserwując rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Dębicy, w dniu 11 marca br.,

Zastępca Burmistrza Dębicy Maciej Małozięć, z upoważnienia Burmistrza Miasta, podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wydarzeń, których organizatorem jest Urząd Miejski w Dębicy oraz wszystkie jednostki organizacyjne. Decyzja ta obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do organizatorów wydarzeń odbywających się na terenie miasta o przełożenie planowanych wydarzeń lub ich odwołanie. W razie pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w Urzędzie Miejskim w Dębicy, który w godzinach pracy urzędu pozostaje do dyspozycji pod numerem telefonu: (14) 683 82 35.

Zgodnie z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów, od jutra (12 marca br.) przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szczególnych przypadkach w dniach 12-13 marca placówki pozostaną otwarte, aby umożliwić rodzicom zaplanowanie opieki nad dziećmi. Od 16 marca wszystkie placówki zostaną zamknięte.                                                                

Przypominamy także, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. (14) 680 93 70, 604 871 272 lub oddział zakaźny szpitala, tel. (14) 680 84 08. Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590.

Warto podkreślić, że duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami na bazie alkoholu. Apelujemy o zachowanie wszelkich form ostrożności, aby nie narazić siebie oraz innych na możliwość zachorowania.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy

Działania profilaktyczne w walce z koronawirusem

[10.03.2020]

W związku z wystąpieniem w Polsce przypadków zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Dębicy, informujemy, że na terenie miasta prowadzone są działania profilaktyczne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia koronawirusa.

Wszystkie placówki oświatowe otrzymały materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej, w tym plakaty i ulotki, które zostały umieszczone w widocznych miejscach. Dyrektorzy i nauczyciele, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, prowadzą zajęcia na temat zasad higieny osobistej i przeciwdziałania koronawirusowi.

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów prowadzi dodatkową dezynfekcję wnętrz wszystkich autobusów i wzmożoną kontrolę czystości pojazdów. Działania przeprowadzane są środkami dezynfekującymi i antybakteryjnymi zalecanymi przez służby sanitarne oraz za pomocą gorącej pary na zajezdni dębickiego MKS-u. Po dezynfekcji autobusy wietrzone są zgodnie z procedurą od 4 do 5 godzin. Standardem przyjętym w spółce jest to, że każdy autobus dezynfekowany jest przynajmniej raz w tygodniu, codziennie jest sprzątany po zakończeniu jazdy, a elementy pojazdu jak poręcze i uchwyty są przemywane środkami dezynfekującymi. Dodatkowo, kierowcy autobusów, którzy mają styczność z gotówką przyjmowaną od pasażerów, zostali wyposażeni w żele antybakteryjne z zalecaniem częstego odkażania rąk.

Również w Urzędzie Miejskim w Dębicy zamontowane zostały ogólnodostępne dozowniki z żelem antybakteryjnym do dezynfekcji rąk przez petentów oraz pracowników ratusza, a Straż Miejska i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali preparaty dezynfekcyjne do higieny osobistej. Na kompleksie krytych basenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększona została częstotliwość dezynfekcji wody oraz sanitariatów.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia – plakat

Zachęcamy także do śledzenia aktualnych informacji na temat działań profilaktycznych na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego:

    https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

    www.gov.pl/koronawirus

 

Zalecenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące koronawirusa
[6.03.2020]

W związku z informacją Wojewody Podkarpackiego dotyczącą sytuacji związanej z SARS-Cov-2 oraz z uwagi na licznie imprezy kulturalno-sportowe, przed każdym wydarzeniem zbierane będą informacje o uczestnikach biorących w nich udział. Organizatorzy zbierać będą imienne listy uczestników, wraz z adresem i numerem kontaktowym. Jest to podyktowane ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń oraz poprawą skuteczności zbierania wywiadu epidemiologicznego. Z uwagi na powagę problemu, prosimy o zastosowanie się do zaleceń.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/04/koronawirus-pakiet-informacji-aktualne-komunikaty-zalecenia-i-ogloszenia