KORONAWIRUS – Pakiet informacji – aktualne komunikaty, zalecenia i ogłoszenia1.Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.2.Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 złW przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:§Ww. osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.Telefoniczny dyżur MOPS[19.03.2020]W związku z pilną potrzebą podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że pod numerem telefonu 14 681 35 90, 14 681 35 91 w godzinach 7:30-19:00  będzie pełniony dyżur w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.Informacja nt. podatków i opłat

Czwartek, 19 Marzec 2020

Apel do osób wracających z zagranicy

[19.03.2020]

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:

[19.03.2020]

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenieniem się zakażeń koronawirusem dębicki Ratusz przekazuje informacje na temat funkcjonowania wydziału podatków i opłat lokalnych urzędu miejskiego. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa jesteśmy zmuszeni czasowo ograniczyć ilość miejsc bezpośredniego kontaktu z interesantami.

To szczególny czas dla nas wszystkich. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich naszych mieszkańców, zachęcamy Państwa do dokonywania płatności drogą elektroniczną.

Od 16 marca 2020 r.:

Należne podatki od osób fizycznych należy wpłacać w terminach i kwotach określonych w decyzji podatkowej,

Podatki należy wpłacać na indywidualne numery rachunków zawarte w decyzjach podatkowych. Ewentualnie wpłaty mogą być dokonywane na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu: PEKAO S. A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19 –  w opisie wpłaty należy wskazać numer karty podatnika (z decyzji) oraz wskazać ratę,

W sytuacji, gdy podatnik nie ma możliwości zapłaty podatku, może to za niego uczynić inna osoba, płacąc ze swojego konta bankowego na rachunek podany w decyzji podatkowej lub ogólny numer rachunku bankowego Urzędu do kwoty 1 000,00 zł – w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby za którą płaci się oraz numer decyzji podatkowej lub numer karty podatnika,

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek indywidualny znajdujący się w Państwa zawiadomieniu o wysokości stawki za odpady komunalne  lub na wydzielony ogólny numer rachunku bankowego Urzędu: 56 1240 1792 1111 0010 9574 1786.

Za niedogodności przepraszamy, ale te ograniczenia wynikają z troski o dobro naszych mieszkańców. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość załatwienia spraw urzędowych telefonicznie, mailowo czy przez ePUAP, do czego serdecznie Państwa zachęcamy.

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na wszelkie pytania w  sprawie podatków można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pod numerami telefonów dostępnymi na naszej stronie internetowej w zakładce: http://debica.pl/wydzialy/45,wydzial-podatkow-i-oplat.

Odwołane kwalifikacje wojskowe

[19.03.2020]

W związku z zagrożeniem koronawirusem podjęto decyzję o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Na terenie Miasta Dębicy wezwania do kwalifikacji wojskowej wyznaczone w terminach: 16 marca – 25 marca (kwalifikacja mężczyzn) oraz 16 kwietnia (kwalifikacja kobiet) tracą ważność.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy pod nr tel.: 14 683 8267 lub 14 6838266.

Decyzja

Od poniedziałku Urząd Miejski w Dębicy zamknięty dla petentów!

[19.03.2020]

Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy, pragniemy poinformować, że od dnia 16 marca (poniedziałek) ratusz będzie zamknięty dla osób z zewnątrz do odwołania w celu zminimalizowania potencjalnych źródeł zakażenia koronawirusem.

W przypadku zapytań oraz pilnych spraw zapraszamy do kontaktu telefonicznego z  wydziałami i biurami Urzędu Miejskiego – http://debica.pl/wydzialy lub spółkami miejskimi i jednostkami organizacyjnymi – http://debica.pl/jednostki.

W przypadku pytań z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego prosimy o kontakt pod nr tel.: 14 683 82 63, 14 683 82 64,  a w zakresie Spraw Obywatelskich pod nr tel.: 14 683 82 26 (dokonywanie czynności meldunkowych), 14 683 82 77 (dowody osobiste). Zachęcamy do załatwienia spraw dotyczących USC przez platformę e-PUAP.

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Przepraszamy za utrudnienia oraz apelujemy o odpowiedzialne zachowanie w obecnej sytuacji, stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów.

Pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy pozostać w domu!

Komunikat w sprawie pomocy dla seniorów

[17.03.2020]

Seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem i najmniej odporni na skutki zarażenia, dlatego powinni być szczególnie chronieni. Według zaleceń specjalistów powinni oni większość czasu spędzać w domu, ale nie mogą być skazani na społeczną izolację. W tym czasie musimy otoczyć ich jeszcze większa opieką.

Jednak nie każdy ma rodzinę, na którą może liczyć w załatwieniu codziennych spraw, takich jak chociażby zakupy artykułów spożywczych czy leków, wyprowadzenie psa, odebranie poczty, wyniesienie śmieci.

Osoby starsze, samotne, które nie posiadają bliskich, rodziny czy wspierających sąsiadów, a potrzebują pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 14 670 050 06, 14 681 35 90.

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej nawiązał w tym celu współpracę z Hufcem Związku  Harcerstwa Polskiego w Dębicy i  wolontariuszami II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Twardowskiego w Dębicy – harcerzami i wolontariuszami, którzy chcą włączyć się w pomoc dębickim Seniorom.

Razem przetrwamy ten trudny czas, zdając egzamin społecznej solidarności.

Komunikat z dnia 14 marca 2020 r.

[14.03.2020]

W sobotę 14 marca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyła się kolejna wideokonferencja z Wojewodą Podkarpacką Ewą Leniart. Jej tematem była aktualna sytuacja w kraju oraz w województwie podkarpackim, jak również podejmowane działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W spotkaniu wziął udział m.in. Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

W czasie spotkania Ewa Leniart poinformowała o wprowadzonych zmianach przy przekraczaniu granicy. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wojewoda podziękowała samorządowcom za dotychczasowe działania i współpracę. Przypomniała także o apelu, który skierowała do samorządowców w kontekście gromadzenia się grup ludzi, zwłaszcza młodych, zwracając uwagę na zakaz gromadzenia się w miejscach publicznych, w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się zagrożenia epidemii.

W związku z aktualną sytuacją Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk przekazuje następujące informacje i komunikaty:

1. Z dniem dzisiejszym (Zarządzenie nr 64/2020 z 14.03.2020 r.) zawieszone zostaje funkcjonowanie miejskich placów targowych.

2. Zaleca się wstrzymanie działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców prywatnych na innych targowiskach zlokalizowanych na terenie Dębicy.

3. W związku z wprowadzeniem w dniu wczorajszym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, ograniczającym udział w zgromadzeniach powyżej 50 osób, w poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej wezmą udział radni oraz przedstawiciele ratusza. Wszystkich zainteresowanych obradami sesji zachęca się do śledzenia transmisji internetowej: https://www.youtube.com/channel/UCN21CDIEwl6uqSh8sg1KLgA?view_as=subscriber.

4. W związku z zaleceniami dotyczącymi pozostania w domach, Straż Miejska w Dębicy będzie zwracała szczególną uwagę na większe grupy osób. Strażnicy będą przypominali zalecenia dotyczące konieczności pozostania w domach.

Za wszelkie utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane stanem wyższej konieczności i nadzwyczajną sytuacją w kraju po wprowadzeniu stanu epidemicznego. Liczymy na Państwa zrozumienie. O bieżącej sytuacji będziemy informować Państwa w kolejnych komunikatach.

Jednocześnie raz jeszcze apelujemy do mieszkańców o solidarną i odpowiedzialną postawę oraz pozostanie w domach.

Informacja dla osób wymagających pomocy oraz w sprawie pogrzebów

[13.03.2020]

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Osoby wymagające szczególnej pomocy i wsparcia, a w szczególności objęte kwarantanną, osoby starsze, niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych, leków oraz środków higienicznych i nie mają Rodziny oraz bliskich, którzy są zdolni do ich wsparcia mogą skorzystać z pomocy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej w Dębicy.

We wskazanych wyżej sytuacjach można kontaktować się pod numerami telefonu: 14/6705006, 14/6813590.

W okresie trwającego stanu zagrożenia epidemiologicznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego można skorzystać wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy:

tel. 14-6703342 w godzinach:  środa  14.00 – 19.00, piątek  14.00 – 19.00

Informacja Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.

Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem   od dnia 13.03.2020 do odwołania Biuro Obsługi Cmentarzy Komunalnych, ul. Ratuszowa 12 będzie obsługiwać wyłącznie petentów w sprawie organizacji pogrzebu (jedna osoba jako przedstawiciel rodziny).

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie:

Dni robocze 7.00-17.00-  tel.  14 681 64 86

Po godzinach pracy biura- tel. 601 264 454

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Zmiany w rozkładzie jazdy MKS na najbliższe dni

[13.03.2020]

Z uwagi na aktualnie panującą sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i odwołaniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, pragniemy poinformować, że od 16 marca (poniedziałek) autobusy Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni wolne od nauki szkolnej.

Przypominamy, że od 1 marca br. istnieje nowy rozkład jazdy, z którym można zapoznać się tutaj.

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy

[12.03.2020]
Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące udziału mieszkańców w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miejskiej w Dębicy, w kontekście nadzwyczajnej sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy informuje, że prawo udziału w tych posiedzeniach jest ustawowo gwarantowane i nie podlega ograniczeniu.

Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy przypomina osobom zainteresowanym udziałem w sesji Rady Miejskiej w Dębicy, a mającym obawy w związku z obecną sytuacją nadzwyczajną, o możliwości obejrzenia obrad sesji poprzez transmisję internetową https://www.youtube.com/channel/UCN21CDIEwl6uqSh8sg1KLgA?view_as=subscriber.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy postanowił również zawiesić pełnione w Ratuszu dyżury radnych Rady Miejskiej w Dębicy (w tym swoje) do odwołania. Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy informuje o możliwości zgłoszenia spraw wymagających interwencji radnych telefonicznie do Biura Rady Miejskiej w Dębicy nr tel. 14 68 38 152 lub innymi kanałami komunikacji stosowanymi przez poszczególnych radnych.

KORONAWIRUS – ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz!
[12.03.2020]

Apelujemy o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Dębicy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wszystkich instytucjach działających na terenie miasta. Wiele spraw można załatwić za pośrednictwem usługi ePUAP lub narzędzi e-usług.

Z dniem 16 marca 2020 r. (poniedziałek) zawieszona zostanie kasa w Urzędzie Miejskim w Dębicy. Wszystkie płatności (podatki i opłaty) zalecamy uregulować przelewami elektronicznymi. Podczas załatwiania spraw urzędowych prosimy o wykorzystanie formy elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Miejskiego. Wizyty w ratuszu i jednostkach organizacyjnych należy ograniczyć do niezbędnego minimum lub odłożyć na późniejszy termin. Podczas załatwiania koniecznych spraw prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy petentami i pracownikami Urzędu.

Mieszkańców powracających z zagranicy lub gości prosimy o pozostanie w najbliższym czasie w domach, samokontrolę, a w przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną pilne powiadomienie telefoniczne stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Komunikat Burmistrza Miasta

Drodzy Mieszkańcy, pamiętajmy o tym, że w obecnej sytuacji wiele zależy od naszej wspólnej odpowiedzialności. A na tę odpowiedzialność składa się wiele elementów, które mogą się wydawać prozaiczne, ale często mogą wprost decydować o naszym wspólnym bezpieczeństwie. Szczególnie zwracam się do rodziców – zadbajmy o to, aby dzieci pozostały w domach. Taki był zamysł zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. Obserwujemy, że także w naszym mieście, w punktach handlowych pojawiają się całe rodziny. Zrezygnujmy z bywania w dużych skupiskach ludzkich i stanowczo ograniczmy zabieranie dzieci w miejsca publiczne. I co równie ważne – zadbajmy o seniorów! Pamiętajmy, że są to osoby w grupie ryzyka. Minimalizujmy ich wychodzenie z domu, pomóżmy w zakupach. Dbajmy o siebie nawzajem dla wspólnego bezpieczeństwa.

Bardzo proszę wszystkich Mieszkańców Miasta Dębicy o racjonalne działanie i zachowanie spokoju. Dziękuję za Państwa zrozumienie i odpowiedzialne podejście, które pomoże nam wszystkim być bezpiecznym.

Mariusz Szewczyk

Burmistrz Miasta Dębicy

Informacja o odwołaniu wydarzeń i zajęć na terenie Dębicy
[12.03.2020]
W ślad za Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 62/2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiamy listę odwołanych lub przeniesionych wydarzeń miejskich.

13 marca – Szkolenie dla pracodawców „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”;

13-15 marca – Turniej Finałowy Podkarpackiej 1 Ligi Mężczyzn w Piłce Siarkowej;

14 marca – V Bieg w spódnicy;

14 marca – Jarmark Twórczości Ludowej oraz Dembicka Giełda Staroci;

20 marca – Wernisaż w Galerii Sztuki;

20 marca – Spektakl Poskromienie Złośnicy;

20-22 marca –  Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu;

21-22 marca – Przegląd Taneczny Złoty Gryf;

25-29 marca – Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Siatkowej;

28 marca – Spektakl Szalone Nożyczki;

4 kwietnia – Konkurs Modeli ,,Ogniwko” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta;

4 kwietnia – Jarmark Twórczości Ludowej oraz Dembicka Giełda Staroci;

6 kwietnia – Obchody 80. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Zajęcia sportowe wstrzymane do odwołania:

Aktywny Senior – fitness i nauka pływania;

Nauka pływania dla dzieci z klas od I do III szkół podstawowych;

Piłkarska Liga Halowa Firm Dębickich.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe.

Zamknięty do odwołania został Kompleksy Krytych Basenów MOSiR oraz hale sportowe przy ul. Sportowej 26 i hala sportowa przy ul. Kościuszki 32.

Wydarzenia kulturalne Miejskiego Ośrodka Kultury

Na czas nieokreślony odwołane są również wszystkie wydarzenia kulturalne, seanse filmowe, przeglądy i zajęcia artystyczne odbywające się placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zawieszone zostały także zajęcia realizowane przez MOPS w placówkach:

– Dzienny Dom Senior+ przy ul. Mościckiego 26,

– Dom Senior przy ul. Rzeszowskiej 15,

– Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ul. Kraszewskiego, Sienkiewicza, Matejki.

W związku z decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 12 marca 2020 r. całkowicie zamknięte zostały wszystkie instytucje kultury na terenie RP, w tym funkcjonujące na terenie miasta: Miejski Ośrodek Kultury (Dom Kultury i Kino Kosmos, Dom Kultury MORS, Dom Kultury Śnieżka), Muzeum Regionalne w Dębicy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

O nowych terminach wydarzeń będziemy informować Państwa na bieżąco.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, załatw sprawę urzędową przez internet
[12.03.2020]

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Dębicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy o ograniczenie  w miarę możliwości załatwienia spraw administracyjnych osobiście w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

Apel ten kierujemy przede wszystkim do osób powracających z krajów i rejonów,  gdzie panuje epidemia, a także tych z objawami przeziębienia – gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwienia spraw administracyjnych za pomocą Internetu – wiadomości e-mail, Portal e-Usług Gminy Miasta Dębica.

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec gminy Miasta Dębica (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej dokonując wpłaty na:

– rachunek indywidualny, znajdujący się w Państwa zawiadomieniu o wysokości stawki za odpady komunalne (śmieci) lub w decyzji podatkowej (podatek od nieruchomości)

lub

– rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci): 56 1240 1792 1111 0010 9574 1786

– rachunek bankowy dla pozostałych opłat : 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19

W przypadku zapytań oraz sprawach różnych prosimy o kontakt telefoniczny dzwoniąc bezpośrednio do wydziałów i biur Urzędu Miejskiego – http://debica.pl/wydzialy  lub spółek miejskich i jednostek organizacyjnych – http://debica.pl/jednostki

Apelujemy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, profilaktycznie zachować odpowiednią odległość od innych oczekujących w kolejce.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów. Informujmy, że miejskie jednostki zostały zobowiązane do częstszego mycia m.in. biurek, klamek, a MKS Sp. zo.o. mycia wnętrza autobusów, w tym m.in. poręczy i kasowników.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

Ratusz przypomina także, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. (14) 680 93 70, 604 871 272 lub oddział zakaźny szpitala, tel. (14) 680 84 08. Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590.

Decyzja Burmistrza Miasta w sprawie koronawirusa
[12.03.2020]

Obserwując rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Dębicy, w dniu 11 marca br.,

Zastępca Burmistrza Dębicy Maciej Małozięć, z upoważnienia Burmistrza Miasta, podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wydarzeń, których organizatorem jest Urząd Miejski w Dębicy oraz wszystkie jednostki organizacyjne. Decyzja ta obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do organizatorów wydarzeń odbywających się na terenie miasta o przełożenie planowanych wydarzeń lub ich odwołanie. W razie pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w Urzędzie Miejskim w Dębicy, który w godzinach pracy urzędu pozostaje do dyspozycji pod numerem telefonu: (14) 683 82 35.

Zgodnie z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów, od jutra (12 marca br.) przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szczególnych przypadkach w dniach 12-13 marca placówki pozostaną otwarte, aby umożliwić rodzicom zaplanowanie opieki nad dziećmi. Od 16 marca wszystkie placówki zostaną zamknięte.

Przypominamy także, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. (14) 680 93 70, 604 871 272 lub oddział zakaźny szpitala, tel. (14) 680 84 08. Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590.

Warto podkreślić, że duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami na bazie alkoholu. Apelujemy o zachowanie wszelkich form ostrożności, aby nie narazić siebie oraz innych na możliwość zachorowania.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy

Działania profilaktyczne w walce z koronawirusem

[10.03.2020]

W związku z wystąpieniem w Polsce przypadków zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Dębicy, informujemy, że na terenie miasta prowadzone są działania profilaktyczne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia koronawirusa.

Wszystkie placówki oświatowe otrzymały materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej, w tym plakaty i ulotki, które zostały umieszczone w widocznych miejscach. Dyrektorzy i nauczyciele, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, prowadzą zajęcia na temat zasad higieny osobistej i przeciwdziałania koronawirusowi.

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów prowadzi dodatkową dezynfekcję wnętrz wszystkich autobusów i wzmożoną kontrolę czystości pojazdów. Działania przeprowadzane są środkami dezynfekującymi i antybakteryjnymi zalecanymi przez służby sanitarne oraz za pomocą gorącej pary na zajezdni dębickiego MKS-u. Po dezynfekcji autobusy wietrzone są zgodnie z procedurą od 4 do 5 godzin. Standardem przyjętym w spółce jest to, że każdy autobus dezynfekowany jest przynajmniej raz w tygodniu, codziennie jest sprzątany po zakończeniu jazdy, a elementy pojazdu jak poręcze i uchwyty są przemywane środkami dezynfekującymi. Dodatkowo, kierowcy autobusów, którzy mają styczność z gotówką przyjmowaną od pasażerów, zostali wyposażeni w żele antybakteryjne z zalecaniem częstego odkażania rąk.

Również w Urzędzie Miejskim w Dębicy zamontowane zostały ogólnodostępne dozowniki z żelem antybakteryjnym do dezynfekcji rąk przez petentów oraz pracowników ratusza, a Straż Miejska i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali preparaty dezynfekcyjne do higieny osobistej. Na kompleksie krytych basenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększona została częstotliwość dezynfekcji wody oraz sanitariatów.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia – plakat

Zachęcamy także do śledzenia aktualnych informacji na temat działań profilaktycznych na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

www.gov.pl/koronawirus

 

Zalecenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące koronawirusa
[6.03.2020]

W związku z informacją Wojewody Podkarpackiego dotyczącą sytuacji związanej z SARS-Cov-2 oraz z uwagi na licznie imprezy kulturalno-sportowe, przed każdym wydarzeniem zbierane będą informacje o uczestnikach biorących w nich udział. Organizatorzy zbierać będą imienne listy uczestników, wraz z adresem i numerem kontaktowym. Jest to podyktowane ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń oraz poprawą skuteczności zbierania wywiadu epidemiologicznego. Z uwagi na powagę problemu, prosimy o zastosowanie się do zaleceń.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/03/koronawirus-pakiet-informacji-aktualne-komunikaty-zalecenia-i-ogloszenia