Informacja dla osób wracających z zagranicy

reklama

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są zobowiązane do kwarantanny domowej:

– każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową,

– policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi 5 tys. złotych.

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyny odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:

– wyżej wymieniona osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.

W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/informacja-dla-osob-wracajacych-z-zagranicy