Podsumowali wyjątkowy rok

W Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdania z działalności Towarzystwa za 2018 rok. 

Po odczytaniu sprawozdań omawiano szereg spraw dotyczących zarówno problemów nurtujących mieszkańców, jak również wnoszono uwagi i propozycje do pracy Towarzystwa w 2019 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego w jego szeregach było 181 członków. 

– Rok 2018 był rokiem szczególnym ze względu na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W naszej gminie miało miejsce szereg uroczystości i imprez. Towarzystwo wraz z samorządem i szkołami przygotowuje się do wydania  publikacji, w której zostaną zawarte te inicjatywy – mówi Jacek Podlasek.

Ostatni rok był wyjątkowy także ze względu na wydanie monografii Pilzna i organizacji sesji naukowej związanej z promocją publikacji. Dodajmy, że Towarzystwo było zaangażowane w kilkadziesiąt innych wydarzeń i aktywności na rzecz lokalnego społeczeństwa.Jednocześnie członkowie TPPiZP dziękują wszystkim tym, którzy w różnoraki sposób wspierają ich w działaniu.

W siedzibie Towarzystwa w budynku Domu Kultury pełnione są dyżury w dniach:

– poniedziałek, wtorek: w godz. 9-11

– piątek: w godz. 16.30-17.30

W czasie pełnionych dyżurów można zakupić wydawnictwa TPPiZP o Pilźnie .

Fot. Krzysztof Kosowski

Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok
Podsumowali wyjątkowy rok

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/podsumowali-wyjatkowy-rok