Park przy Domu Kultury „Śnieżka” będzie nosił nazwę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Park przy Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy będzie nosił nazwę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Taką decyzję prawie jednogłośnie podjęli radni miejscy podczas ostatniego posiedzenia sesji. Takiego zdania byli też mieszkańcy, jak wykazał wynik  przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dębicy datuje się na lata  1894 – 1948. Było tak zwanym „gniazdem” powstałego we Lwowie, najstarszego, polskiego towarzystwa sportowego. Dębicki oddział stał się jedną z wiodących instytucji kulturalnych miasta, integrującą mieszkańców.