Oddają krew by ratować życie! Kolejna akcja zorganizowana przed Klub HDK im. Księżej H. Jabłonowskiej

Wielki czerwony Krwiobus ponownie stanął w Pustkowie – Osiedlu na terenie firmy LERG SA. Była to kolejna akcja poboru krwi zorganizowana przed Klub HDK im. Księżej Heleny Jabłonowskiej. Tymi, którzy zdecydowali się podzielić cząstką siebie zaopiekowała się ekipa medyczna z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Krew jest bezcennym darem. Nie da się jej wyprodukować. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie regularnie zwraca się z prośbą do mieszkańców Rzeszowa i całego województwa podkarpackiego o honorowe oddawanie krwi. Jej braki są odczuwalne szczególnie teraz, podczas epidemii.