„Historia ze zdjęcia” – dzieje Towarzystwa Muzycznego ,,Lutnia” w Pilźnie

Zostało założone 13 marca 1922 r. W okresie międzywojennym odgrywało niezwykle istotną rolę w rozwoju kulturalnym i społecznym miasta. Mowa o pilźnieńskiej „Lutni”. W najnowszym odcinku serii pt. „Historia ze zdjęcia” poznamy ciekawe dzieje Towarzystwa Muzycznego. Pieczę nad nim objął prezes Ludwik Szwajkowski.

O cząstce KALENDARIUM PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ tamtejsze muzeum pisze tak: „Z chwilą utworzenia Towarzystwa Muzycznego „Lutnia”, zarówno chór liczący dwudziestu czterech członków (i kobiet i mężczyzn) jak też orkiestra licząca dwudziestu członków z dyrygentem towarzyszyły mieszkańcom Pilzna we wszystkich uroczystościach – obchodach rocznicowych, świąt państwowych, uroczystościach pogrzebowych znamienitych pilźnian i rzecz oczywista w wielu znaczniejszych uroczystościach kościelnych”.

O interesującej historii powstania Towarzystwa Muzycznego ,,Lutnia” w Pilźnie opowiada Marzena Baum – Gruszowska, kustosz pilźnieńskiego Muzeum.