Piła spalinowa trafi do naszych nowych partnerów z Ukrainy

9 marca 2023 r. w Domu Kultury w Jaśle odbyło się spotkanie samorządów zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Gminy solidaryzując się z narodem ukraińskim, postanowiły zakupić podstawowy sprzęt techniczny, który wesprze mieszkańców miejscowości położonych w obwodzie czernihowskim w odbudowie zniszczeń powojennych.

Gmina Dębica wraz z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami również włączyła się w tą akcję i przekazała wysokiej jakości pilarkę spalinową STHIL. Piła zostanie docelowo trafi do Gminy Iczniańskiej, z którą została właśnie podpisana umowa współpracy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pila-spalinowa-trafi-do-naszych-nowych-partnerow-z-ukrainy-3142.html