Pobieranie krwi do badań w Gminie Dębica

Aż w 6 punktach na terenie gminy pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych. Trzy punkty poboru znajdują się na północy i trzy na południu gminy.

 

Dla przypomnienia poniżej przedstawiamy dni i godzin w których pobierany jest materiał do badań w poszczególnych niepublicznych przychodniach.

Pustków – Osiedle: czwartek 8:00 – 10:00,

Pustków: wtorek 7:30 – 9:00,

Nagawczyna: wtorek 7:00 – 9:00,

Braciejowa: poniedziałek, środa 8:00 – 9:00,

Paszczyna: poniedziałek, czwartek 8:00 – 10:00,

Zawada: środa 8:15 – 9:30 *

Laboratoryjne badanie krwi to dobry sposób kontrolowania swojego zdrowia. Mimo ogólnopolskiej tendencji do likwidacji punktów poboru działających przy przychodniach zdrowia, w gminie Dębica udaje się od lat utrzymać ich liczbę. Przeprowadzane na bieżąco konsultacje władz gminy z kierownictwem poszczególnych przychodni pozwalają na ich dostępność dla mieszkańców.

W Zawadzie – ze względu na zaistniałe trudności sytuacja okresowo jest odmienna i pobór krwi odbywa się dla osób od 70 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w środy od 8:15 – 9:30. Wspólnie z kierownictwem przychodni władze gminy czynią starania aby badaniami zostały objęte osoby 60+.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pobieranie-krwi-do-badan-w-gminie-debica-3141.html