Państwo nie pomoże w utrzymaniu basenu.

Kryzys energetyczny dotyka kolejne pływalnie w całym kraju, których właściciele i zarządcy są zmuszeni ograniczać lub czasowo zamykać działalność z powodu bardzo wysokich kosztów utrzymania obiektów.

Problem wysokich cen energii i gazu dotyczy również Kompleksu Basenów „Nemo” w Pustkowie – Osiedlu. Pod koniec ubiegłego roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica wystosował pisma do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Pisma dotyczyły wsparcia i podjęcia działań służących ponownej weryfikacji katalogu podmiotów wrażliwych o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. Wynika to z faktu, że wśród podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. nie znalazły się pływalnie. Dlatego też wnosiliśmy o objęte samorządowych obiektów kultury fizycznej analogiczną ochroną jaką przewidziano dla innych podmiotów wrażliwych świadczących usługi publiczne.

Ministerstwo Sportu i Turystyki wskazało, że właściwym do udzielenia odpowiedzi jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W piśmie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska przeczytać możemy, że propozycje zmian legislacyjnych „poddawane były pogłębionej debacie parlamentarnej i nie zostały przyjęte”. Ponadto jednoznacznie zaznaczono, że kolejne prace nad poszerzeniem ochrony taryfowej o tę grupę odbiorców nie jest przewidziane. Uzasadnieniem takiej decyzji są niedostateczne środki finansowe w budżecie Państwa, które mogłyby objąć wszystkie podmioty i dziedziny.

 

Z całym pismem z odpowiedzią z Ministerstwa możecie się Państwo zapoznać poniżej.

odpowiedz_msit.jpg

odpowiedz_mkis_strona_1.jpg

odpowiedz_mkis_strona_2.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/panstwo-nie-pomoze-w-utrzymaniu-basenu-3129.html