Oznakowanie Pustkowa – Osiedla

W Pustkowie – Osiedlu zostały zamontowane tabliczki z numerami domów. Tabliczki są niebieskie, a numery domów koloru białego, co poprawia ich czytelność. Każda z tablic montowana była na słupku w widocznym miejscu, tak aby bez problemu odnaleźć szukaną przez nas nieruchomość.

 

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.  Wypełnienie tego obowiązku jest bardzo ważne, gdyż posiadanie numeracji porządkowej umożliwia właściwą i jednoznaczną identyfikację nieruchomości m.in. dla skutecznego dojazdu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp. podmiotów.  

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/oznakowanie-pustkowa—osiedla-2621.html