Ostatnia prosta w walce o Latoszyn Zdrój

Gmina Dębica wkracza na ostatnią prostą w staraniach o przyznanie miejscowościom Latoszyn i Podgrodzie statusu terenu uzdrowiskowego. W najbliższym czasie do biur Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia wpłynie stosowny wniosek o przyznanie takowego statusu, następnie pozostanie jedynie oczekiwanie na oficjalną decyzję. Jest to ukoronowanie wielu lat trudów podejmowanych przez Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza, aby Latoszyn został ponownie wpisany na listę terenów uzdrowiskowych.

 

Jednocześnie w Latoszynie trwają dalsze prace nad rozbudową infrastruktury towarzyszącej, związanej z działaniem uzdrowiska. W jej skład wchodzą między innymi pijalnia wód mineralnych, tężnia, amfiteatr zdrojowy oraz kompleks ścieżek spacerowych. Jak dodaje Marek Mikrut – Zastępca Wójta Gminy Dębica – prace są już bardzo zaawansowane, a ich koniec planowany jest na przełom sierpnia i września bieżącego roku.

 

 

Źródło: Wiadomości Dębickie

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ostatnia-prosta-w-walce-o-latoszyn-zdroj-1593.html