Spotkanie z wiceministrem zdrowia

Delegacja Gminy Dębica wybrała się w środę do Warszawy. Zastępca Wójta Gminy Dębica Jacek Drobot oraz insp. Wydziału Inwestycji Aleksander Reguła spotkali się z Senatorem RP Zdzisławem Pupa oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemarem Kraska. Delegacja Gminy Dębica podziękowała za zaangażowanie w wsparcie wniosku Gminy Dębica o przyznanie miejscowości Latoszyn i Podgrodzie statusu uzdrowiska.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-z-wiceministrem-zdrowia-2653.html