Odwołają Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy Mateusza Cebulę?

Złożono kolejny, drugi już wniosek o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy. Pod dokumentem podpisało się 6 radnych, według których Mateusz Cebula „Przekracza zapisane w ustawie uprawnienia. Stosując własną interpretację przepisów ustawy i Statutu Miasta Dębica ogranicza i utrudnia pracę Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” oraz organiczna radnym wypowiedzi i odbiera głos.

Radni zdecydowali się również wysłać skargę na przewodniczącego do wojewody, która stwierdziła, że:  „Przewodniczący Rady nie miał żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości zwołanego posiedzenia komisji i zabraniania jego protokołowania, czym przekroczył swoje uprawnienia (…)”.Rada Miejska rozpatrzy uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy na najbliżej sesji nadzwyczajnej w poniedziałek, o godz.15.00. Głosowanie będzie tajne. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada może odwołać Przewodniczącego Rady Gminy na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

 

Zobacz też: Czy kontrowersyjne pismo dębickich radnych zniszczy 20 letnią przyjaźń polsko-belgijską?

Czy kontrowersyjne pismo dębickich radnych zniszczy 20 letnią przyjaźń polsko-belgijską?