Kolejna próba odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy. Sesja w najbliższych dniach

Kolejna próba odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy. „To jest już trzecia w ciągu niecałego roku próba odwołania mnie z funkcji. Nie jest to dla mnie zaskoczenie” – komentuje sprawę Mateusz Cebula. Wniosek o zwołanie sesji, na której radni zagłosują w tej sprawie złożono do Biura Rady wczoraj (25.02.) Pod dokumentem podpisało się dziesięciu radnych.

Zarzuty opozycji do przewodniczącego są podobne, jak we wcześniejszych wnioskach. Ostatnia próba odwołania Mateusza Cebuli miała miejsce w grudniu. Wtedy w złożonym piśmie pojawiła się następująca argumentacja: „Przekracza zapisane w ustawie uprawnienia. Stosując własną interpretację przepisów ustawy i Statutu Miasta Dębica ogranicza i utrudnia pracę Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” oraz organiczna radnym wypowiedzi i odbiera głos. Przypomnijmy, radni złożyli wtedy również skargę na przewodniczącego do wojewody, która stwierdziła, że: „Przewodniczący Rady nie miał żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości zwołanego posiedzenia komisji i zabraniania jego protokołowania, czym przekroczył swoje uprawnienia (…)”.

„To nie chodzi o to, że Pan Przewodniczący jest z PIS-u czy innej partii. Dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie ważniejsze jest to, w jaki sposób on prowadzi te sesje. Niestety, obiektywnie patrząc nie robi tego dobrze” – komentuje radny Piotr Michoń. Zgodnie z procedurami sesja, na której rozpatrzony zostanie wniosek musi zostać zwołania w ciągu 7 dni.