Odwiert zostanie przekazany Latoszynowi Zdrój

28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Dębica miała miejsce spotkanie, którego tematem było przekazanie odwiertu w Latoszynie. Spotkanie poprzedzone była wizją lokalną, na której obecny był między innymi Rafał Kudrewicz – przedstawiciel PGNiG w Warszawie z grupy PKN Orlen. Podczas oględzin stwierdzono że nieczynny otwór próbny, znajdujący się niedaleko zakładu przyrodoleczniczego, wykonanego w celach poszukiwawczych złoża gazu. jest dobrze zabezpieczony i prawidłowo oznakowany.

Poruszono między innymi temat możliwości  jakie daje wykorzystanie geotermii, szans na rozwój oraz omówiono parametry techniczne odwiertu. Finałem spotkania było podpisanie porozumienia przez Wójta Gminy Dębica i prezesa Latoszyn Zdrój, na mocy którego odwiert zostanie nieodpłatnie przekazany przez Polski Koncern Naftowy Orlen na rzecz Spółki Latoszyn Zdrój.

Kolejnym krokiem jaki Gmina Dębica zamierza podjąć jest złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w ramach programu Polska Geotermia Plus, z którego pozyskać można do 50% poniesionych kosztów.

Po przeprowadzonych przez geologów analizach dokumentacji okazuje się, że wody zalegające na głębokości na głębokości 1332-1288 metrów wynosi 44 st. C. Im głębiej tym woda bardziej gorąca – na głębokości 1752 m wynosi już 58 st. C. Pozyskane z tego źródła wody geotermalne i mineralne będą mogły pozwolić  na poszerzenie zakresu usług  o dodatkowe wody mineralne do celów rekreacyjnych oraz balneologicznych. Pozyskane solanki będą mogły być rozrzedzane, mieszane z innymi wodami w celach leczniczych. Nie wyklucza się również możliwość produkcji soli leczniczych, kosmetyków, solanek do inhalacji itp.

Wszystko wskazuje na to, że spektrum usług oferowanych przez Latoszyn Zdrój wkrótce może się poszerzyć.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/latoszyn-bedzie-wlascicielem-odwiertu-3125.html