Bezpieczny Senior – jak nie stać się ofiarą oszustwa

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Dębica odbyło się posiedzenie Rady Seniorów, które poprowadził Przewodniczący Rady Seniorów – Kazimierz Lichoń.

„Bezpieczny Senior – jak nie stać się ofiarą oszustwa”  to jeden z tematów poroszonych na posiedzeniu. Komendant Straży Gminnej Paweł Filipek omówił  najważniejsze zagrożenia na jakie narażeni są seniorzy oraz jak się przed nimi uchronić. Zebranym przedstawione zostały przykładowe mechanizmy działania sprawców tj. „na wnuczka” czy  „na policjanta”.

Kolejnym punktem obrad był temat utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kochanówce, które zapewni docelowo miejsce pobytu dla 18 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Dębica. W Centrum powstanie 9 miejsc pobytu całodobowego oraz docelowo 9 miejsc pobytu dziennego z zapewnieniem dozoru pielęgniarsko-lekarskiego.

Podczas sesji przedstawiona została również informacja o realizowanych programach dla Seniorów oraz nadchodzących wydarzeniach kulturalnych w Gminie Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-seniorow20230228-3126.html