Latoszyn Zdrój już wkrótce może zyskać dodatkowe możliwości lecznicze

Radni gminy Dębica zgodzili się na zakup działki w Latoszynie, na której istnieje odwiert geologiczny PILZNO-45K wykonany w ramach poszukiwania gazu i ropy stwierdzający zasoby geotermalne. Według badań geologicznych wody solankowe są na głębokości około 1400-1700 m.

Aby samorząd mógł wykorzystać  odwiert pod względem jego adaptacji i udostępnienia, musi być właścicielem działki na którym jest on usytuowany. Gmina Dębica chce na dalsze badania zasobów geotermalnych zdobyć dofinansowanie. W przypadku szybkiego uzyskania funduszy, rozpoczęcie odwiertów mogłoby się rozpocząć w przyszłym roku.