Pismo Komendanta Zarządu Gminnego Związku OSP do Redakcji portalu Dębica24.eu

Pismo skierowane do Redakcji portalu informacyjnego Dębica24.eu w związku z opublikowaną w dniu 4 grudnia 2021 r. informacją prasową dot. interwencji policji podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w Pustkowie.pismo_obserwator.jpg

Szanowny Pan

Ryszard Pajura

Redaktor Naczelny

Obserwatora Lokalnego
oraz portalu Debica24.eu

 

Informacja prasowa, która została opublikowana na portalu informacyjnym Debica24.eu w dniu 4 grudnia 2021 r., który został zatytułowany „Pijani strażacy podczas akcji? Interweniowała policja” była krzywdząca dla strażaków, którzy brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w Pustkowie. Tytuł artykułu wprowadzał w błąd czytelnika i sugerował, że strażacy biorący udział w akcji gaśniczej byli pod wpływem alkoholu. Dodatkowo komentarz redakcji portalu Debica24.eu do zamieszczonego postu na portalu społecznościowym Facebook: „Komendant gminny OSP nie ma wątpliwości: kara powinna być!” jeszcze bardziej potęgował przekazywanie nieprawdziwej informacji. Niestety w dzisiejszych czasach społeczeństwo głównie sugeruje się tytułem i bez czytania dalszej części artykułu rozprzestrzenia często nieprawdziwe informacje.

Strażacy z jednostek OSP Paszczyna, Pustków, Brzeźnica oraz Pustków Strachów nie kryją zbulwersowania zaistniałą sytuacją, która miała miejsce podczas działań ratowniczych. Niestety tytuł artykułu na portalu Debica24.eu dodatkowo postawił strażaków ochotników w złym świetle, szargając ich dobre imię.

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu Prezesów Zarządów jednostek

OSP Paszczyna, OSP Pustków,
OSP Brzeźnica i OSP Pustków Strachów

Komendant Zarządu Gminnego Związku OSP

Adam Cieślik

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pismo-komendanta-zarzadu-gminnego-zwiazku-osp-do-redakcji-portalu-debica24eu-2451.html